ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၁၅ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၁၅ ခု ရှိသည်။

Σ

က

  • ငါး(၁ ကဏ္ဍ, ၇၇ စာမျက်နှာ)
  • ငှက်(၄ ကဏ္ဍ, ၁၉၀ စာမျက်နှာ)

ကဏ္ဍ "တိရစ္ဆာန်" မှ စာမျက်နှာများ

စုစုပေါင်း ၅၀ အနက်မှ အောက်ပါ စာမျက်နှာ ၅၀ ခုသည် ဤကဏ္ဍတွင် ရှိသည်။