ကဏ္ဍ၏ အဓိက ဆောင်းပါးမှာ ပိဋကတ် သုံးပုံ ဖြစ်သည်။

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၇ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၇ ခု ရှိသည်။