ခမိမိုခုဘူတာ (上牧駅 ခမိမိုခု - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဂွန်းမခရိုင်နုမတမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်