ချိဒိုရိဘရှိဘူတာ (千鳥橋駅 ချိဒိုရိဘရှိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာခရိုင်၊ အိုဆာကာမြို့၊ ခိုနိုဟာနာရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်