စူပါ ကွန်ပျူတာ (Supercomputer) သည် စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အထူးသဖြင့် မြန်ဆန်ရာတွင်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိသော ကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စူပါ ကွန်ပျူတာ ကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များမှစ၍ Control Data Corporation (CDC) မှ Seymour Cray ကစတင် တီထွင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် စတင် ရောင်းချသည်။ ထိုနောက် Cray Research ဟု ကိုယ်ပိုင် company ထောင်ခဲ့သည်။ သူသည် စူပါ ကွန်ပျူတာ ဈေးကွက်တွင် သူ၏ သစ်ဆန်းသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ငါးနှစ်ကြာ (၁၉၈၅ - ၁၉၉၀) စိုးမိုးခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ များတွင် မီနီ ကွန်ပျုတာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ ပြိုင်ဖတ် ကုမ္ပဏီငယ်လေးများ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၉၀ အလယ်လောက် "စူပါ ကွန်ပျုတာ ဈေးကွက်ပျက်ခြင်း" တွင် ၎င်း ကုမ္ပဏီများ ပျောက်သွားသည်။

၁၉၈၅ မှ ၁၉၈၉ ခု အထိ ကမ္ဘာ အမြန်ဆုံး Cray-2 စူပါ ကွန်ပျုတာ

ယခုအခါတွင် စူပါ ကွန်ပျူတာ များမှာ ၎င်းပျက်သွားသော ကုမ္ပဏီများကို ဝယ်ယူကာ Cray, IBM, Hewlett-Packard company များမှ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းပြောင်းယူကာ ထုတ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ထျဲန်းဟော် အမှတ် ၁ မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တွက်ချက်နှုန်း အမြန်ဆုံး စူပါကွန်ပျူတာ ဖြစ်လာသည်။