ဇူလိုင်

Julian နှင့် Gregorian ပြက္ခဒိန်များတွင် သတ္တမလ

ဇူလိုင်သည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏သတ္တမလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များ

ပြင်ဆင်ရန်