တမစင်တာဘူတာ (多摩センター駅 တမစင်တာ- အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုခရိုင်တမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်