ဒိုးမယေားဂျိဘူတာ (道明寺駅 ဒိုးမယေားဂျိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာခရိုင်၊ ဖုဂျိအိဒဲရာမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်