ဒီဇယ်ဆီ

ဒီဇယ်အင်ဂျင်များတွင် အသုံးပြုသော လောင်စာရည်

ဒီဇယ်ဆီသည် ရေနံမှ ဓာတ်ဆီကို သန့်စင်ယူပြီးနောက် ကျန်ရှိသည့် ပစ္စည်းမှ ထုတ်လုပ်သော ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လောင်စာဆီ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။

ဖန်ပုလင်းအတွင်းရှိ ဒီဇယ်ဆီ