ဓာတုဗေဒတွင် ဓာတုဗေဒ ဖော်မျူလာဆိုသည်မှာ အက်တမ်တခုတွင် ပါဝင်သော ဓာတုဒြပ်ပေါင်း၊ မော်လီကျူးများ၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အချိုးအစားများကို ဖော်ပြရာ၌ အသုံးပြုသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖော်ပြရာတွင် သင်္ကေတများ၊ အပေါင်းလက္ခဏာများ၊ အနှုတ်လက္ခဏာများ၊ ကွင်းစကွင်းပိတ်များ စသည်တို့ကို အသုံးပြုသည်။ တခါတရံတွင် subscript နှင့် superscript စသည်တို့ကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။ ဓာတုဗေဒ ဖော်မျူလာသည် ဓာတုဗေဒ နာမည်မဟုတ်ပေ၊ ယင်းအပြင် စကားလုံးလည်း မပါဝင်ပေ။

အလူမီနီယမ် ဆာလဖိတ်အတွက် ဓာတုဗေဒ ဖော်မျူလာမှာ Al
2
(SO
4
)
3
· 16H
2
O
''";
Structural formula for butane. Examples of other chemical formulae for butane are the empirical formula C
2
H
5
, the molecular formula C
4
H
10
and the condensed (or semi-structural) formula CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
.


ကိုးကားပြင်ဆင်