ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်

ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဗဟိုဌာနချုပ်

ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ် (The Pentagon) သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဗဟိုဌာနချုပ်ဖြစ်ပြီး ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ အဆောက်အအုံ၏ ပဉ္စဂံပုံကိုအစွဲပြုကာ ပင်တဂွန် ဟုအမည်တွင်သည်။ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ညွှန်းဆိုရာတွင် ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်ဟုလည်း အသုံးများကြသည်။

ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ်

ကိုးကားပြင်ဆင်