မြို (ဝါကုန်း) လူမျိုး

မြို (ဝါကုန်း) လူမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးထဲတွင် ပါဝင်လေသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကြီး (၈)မျိုးအနက်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားထဲမှ လူမျိုးစု တစ်စုဖြစ်သည်။ မြို (ဝါကုန်း) လူမျိုးတို့သည် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ခမီဟု ခေါ်သည်။ “လူ”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ မီးချောင်းနှင့် သမိန်ချောင်းဖျားတစ်ဝိုက်၌ နေထိုင်သူများကို “အဝမရို”ဟု ခေါ်သည်။ [၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. မောင်ပုဆိုးကြမ်း ရေး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အဘိဓာန်