ဤဆောင်းပါးသည် အတိုင်းအတာယူနစ် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ လက်တွင်ရှိသော လက်ချောင်းတခု အတွက် လက်မ (ခန္ဓာဗေဒ) ကို ကြည့်ပါ။

လက်မ (သင်္ကေတ: in ) သည် အတိုင်းအတာ ယူနစ်တခုဖြစ်ပြီး ဗြိတိသျှ အင်ပါယာသုံးယူနစ်နှင့် အမေရိကန်အတိုင်းအတာယူနစ်တွင်လည်း အသုံးပြုသည်။ ၁ လက်မသည် 1/12 ပေ သို့မဟုတ် 1/36 ကိုက်နှင့် ညီမျှသည်။

လက်မ
အတိုင်းအတာစနစ်Imperial/US units
ယူနစ်၏အလျား
သင်္ကေတin or ″ (the double prime)[၁]
ယူနစ် ဖလှယ်မှုများ
1 in in ...... ညီမျှသည်မှာ ...
   Imperial/US units   1/36 ကိုက် သို့ 1/12  ပေ
   Metric (SI) units   25.4 mm
Measuring tape with inches
A fire hydrant marked as 3-inch

လက်မသည် မက်ထရစ်သုံးအတိုင်းအတာစနစ်ပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ၂၅.၄ မီလီမီတာနှင့် အတိအကျ ညီမျှသည်။