ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ရှိလုပ်ငန်းများ

ဆောင်းပါးအရေအတွက် တိုးပွားစေရန်ပြင်ဆင်

ဆောင်းပါးအရေအတွက် ၅၀၀၀၀ ပြည့်မှီနိုင်ရန်အတွက် —


စာမျက်နှာများ စနစ်တကျဖြစ်စေရန်ပြင်ဆင်

  • Portal များကို စနစ်တကျနှင့် ရှာဖွေရ လွယ်ကူစေရန်အတွက် ရှင်းလင်းသွားရန်။ (လက်ရှိအချိန်တွင် Portal namespace ကို မြန်မာဝီကီတွင် ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိသေး။)
  • အမျိုးအစား ခွဲမထားသော စာမျက်နှာများ ကဏ္ဍများတမ်းပလိတ်များ နှင့် ဖိုင်များအား သင့်လျော်သည့် ကဏ္ဍများအတွင်းသို့ စနစ်တကျ ထည့်သွင်းရန်။

အခြားပြင်ဆင်

  • မြန်မာဂဏန်းဖြင့် ထည့်သွင်းတွက်ချက်၍ မရနိုင်သေးသည့် တမ်းပလိတ်များကို ပြင်ဆင်သွားရန်။
  • Category:သံတူကြောင်းကွဲ ကဏ္ဍအတွင်းရှိ စာမျက်နှာများသို့ လာရောက်ချိတ်ဆက်ထားသည်များကို ဆိုလိုရင်းမှန်ကန်သည့် စာမျက်နှာသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် စစ်ဆေးပြင်ဆင်ရန်။
  • ဝီကီပီးဒီးယား၏ မူဝါဒများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားနှင့် သင့်လျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားရန်။

Burmese to Devanagari transliteration/transcriptionပြင်ဆင်

I have written a program to transcribe Burmese text into Devanagari script. Here, I am facing some difficulties. Please suggest which letter (or combination of letters) of Devanagari can best represent Burmese consonant (NNYA) ? This is hard to decide for me because Devanagari Script does have some corresponding letter to almost every Burmese letter but NOT for -- अनुनाद सिंह (anunAda simha) (ဆွေးနွေး) ၀၆:၃၇၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ (UTC)