သင်္ချာဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်

သင်္ချာဆိုင်ရာ တင်ကြိုယူဆချက်များ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ အကျိုးအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မှုများကိ

သင်္ချာဆိုင်ရာအတွေးအခေါ် (philosophy of mathematics) ဆိုသည်မှာ သင်္ချာဆိုင်ရာ တင်ကြိုယူဆချက် (assumption) များ၊ အခြေခံအုတ်မြစ် (foundation) များ၊ အကျိုးအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မှု (implication) များကို လေ့လာသည့် အတွေးအခေါ် (ဝါ) ဒဿနိကဗေဒ၏ ဘာသာခွဲတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။