သတင်းအချက်အလက်များအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းစနစ်

သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းစနစ် (အင်္ဂလိပ်: Management information system; အတိုကောက် MIS) သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိ သတင်းအချက်လက်များကို ရယူဆန်းစစ်ပြီး မြင်သာထင်ရှားသည့် ပုံစံများဖြင့် ပြသရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။

သမိုင်းပြင်ဆင်

အသုံးအနှုန်းများပြင်ဆင်

စီမံခန့်ခွဲခြင်းပြင်ဆင်

အမျိုးအစားများပြင်ဆင်

 • Decision support systems (DSS) 
 • Executive information systems (EIS) 
 • Marketing information systems 
 • Accounting information systems 
 • Human resource management systems 
 • Office automation systems (OAS) 
 • School Information Management Systems (SIMS)
 • Enterprise resource planning (ERP) .[၁]
 • Local Databases

အကျိုးကျေးဇူးပြင်ဆင်

MIS အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများရရှိလာသည်။:[၂]

 • ကုမ္ပဏီအခြေအနေများကို သေချာသိရှိနိုင်သည်။ 
 • မိမိကုမ္ပဏီတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
 • ဖောက်သည်၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိလာသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. Bidgoli, Hossein, (2004). The Internet Encyclopedia, Volume 1, John Wiley & Sons, Inc. p. 707.
 2. (1995), Strategic Information Systems Planning: A Review, Information Resources Management Association International Conference, May 21–24, Atlanta.

ပြင်ပလင့်ခ်များပြင်ဆင်