သားပိုက်ကြွက်

နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစဉ်

သားပိုက်ကြွက် (ခ) ဂျာဘိုအ သားပိုက်ကြွက်
Temporal range: Middle Miocene - Recent
Four-toes-jerboa.jpg
Jaculus jaculus
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
Superfamily:
မျိုးရင်း:
Genera

10 genera in 5 subfamilies

ဂျာဘိုအ သားပိုက်ကြွက်ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်