ဟိရခတရှိဘူတာ (枚方市駅 ဟိရခတရှိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိုဆာကာခရိုင်ဟိရခတမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်