အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားရေးဇုံများ

၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်းက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် စင်္ကာပူနှင့် ပူးပေါင်း၍ အထူးစီးပွားရေးဇုံတစ်ခုကို Batam ကျွန်းတွင် တည်ထောင်ရန် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားရေးဇုံများ
ဘန်တမ်ကျွန်း


တည်နေရာ ဘန်တမ်ကျွန်း ၊ အင်ဒိုနီးရှား
အကျယ်အဝန်း ၄၁၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ

o