စာမျက်နှာ ရာဇဝင်

၁၈ မတ် ၂၀၂၂

၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉

၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉

၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈

၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈

 • Kyaw Zay Ya

  တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ

  အရေးမကြီး

  ၂၃:၄၆

  +၅၀

 • Kyaw Zay Ya

  တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ

  အရေးမကြီး

  ၂၃:၃၆

  −၇၁၂

 • Kyaw Zay Ya

  တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ

  အရေးမကြီး

  ၂၃:၂၈

  +၇၁၁

 • Kyaw Zay Ya

  တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ

  အရေးမကြီး

  ၂၃:၂၅

  −၂၇

 • Kyaw Zay Ya

  "‘’’’မတ်ပဲ စိုက..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်

  ၂၃:၂၃

  +၁၄၉၀၅