"ဆင်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၃၂၀၀ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၁၃ နှစ်
အရေးမကြီး
တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
အရေးမကြီး
{{Unicode Conversion}}
ဆင်
 
=='''မ္ရန္‌မာ့ဆင္‌'''==
 
=='''ဆင္‌န္ဟင္‌့မ္ရန္‌မာ့သမိုင္‌း'''==
 
ဆင္‌သည္‌ မ္ရန္‌မာ့သမိုင္‌းတ္ဝင္‌ အရေးပာေသာ သတ္တဝာဖ္ရစ္‌သည္‌။ ေရ္ဟးခေတ္‌ကမ္ရန္‌မာဘုရင္‌မ္ယားစစ္‌မက္‌ဖက္‌ပ္ရိုင္‌ရာတ္ဝင္‌ ဆင္‌ကို စစ္‌အင္‌အားတစ္‌ခုအနေဖ္ရင္‌့ အသံုးပ္ရုက္ရသည္‌။ ထိုမ္ဟ္ယသာမက မ္ရန္‌မာဘုရင္‌မ္ယားသည္‌ မိမိတို့ပိုင္‌ဆိုင္‌ေသာ ဆင္‌ဖ္ရူအရေအတ္ဝက္‌ကို ဂုဏ္‌ယူဖ္ဝယ္‌ရာတစ္‌ခုအနေဖ္ရင္‌့ ဘဲ္ဝ့အမည္‌တ္ဝင္‌ ထည္‌့သ္ဝင္‌းမ္ဟည္‌့ေခာ္‌က္ရသည္‌။ ဘုရင္‌့ေနာင္‌ေက္ယာ္‌ထင္‌ေနာ္‌ရထာ၊ [[မေ္ရဒူးမင္‌း]]စသူတို့သည္‌ ဆင္‌ဖ္ရူရ္ဟင္‌ဘဲ္ဝ့အမည္‌န္ဟင္‌့ ထင္‌ရ္ဟားေက္ယာ္‌က္ရားက္ရသည္‌။
 
=='''ဆင္‌န္ဟင္‌့သစ္‌ထုတ္‌လုပ္‌ငန္‌း'''==
 
ဆင္‌သည္‌မ္ရန္‌မာ့သစ္‌ထုတ္‌လုပ္‌ေရးတ္ဝင္‌ အရေးပာေသာ သတ္တဝာတစ္‌ေကာင္‌ဖ္ရစ္‌သည္‌။ စက္‌ယန္တရားမ္ယားမဝင္‌ေရာက္‌နိုင္‌ေသာ ေဒသမ္ယားတ္ဝင္‌ ဆင္‌ကို အသံုးပ္ရုရ္ယ္‌ သယ္‌ယူပို့ေဆာင္‌မ္ဟုပ္ရုက္ရသည္‌။ ယနေ့ထက္‌တိုင္‌ဆင္‌မ္ယားကို သစ္‌လုပ္‌ငန္‌းမ္ယားတ္ဝင္‌ အသံုးပ္ရုဆဲဖ္ရစ္‌သည္‌။
 
 
=='''ဆင္‌အမ္ယိုးအစားမ္ယား'''==
 
အစ္ဝယ္‌အမ္ယိုးအစားေပာ္‌မူတည္‌ရ္ယ္‌ဆင္‌ကို သံုးမ္ယိုးသံုးစားခ္ဝဲခ္ရားနိုင္‌သည္‌။ အစ္ဝယ္‌န္ဟစ္‌ဖက္‌ပာရ္ဟိေသာဆင္‌ကို စ္ဝယ္‌စံုဆင္‌ဟု ေခာ္‌သည္‌။ အစ္ဝယ္‌တစ္‌ဖက္‌သာပာရ္ဟိေသာ ဆင္‌ကို ေတဆင္‌ဟုေခာ္‌ပ္ရီး အစ္ဝယ္‌လံုးဝ မပာရ္ဟိေသာဆင္‌ကို ဟိုင္‌းဆင္‌ဟုေခာ္‌ေဝာ္‌က္ရသည္‌။
၄၉၄၀

တည်းဖြတ်မှုများ