"ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တားမြစ်ချက်ပါ အချက်များကို ချိုးဖောက်လျှင် ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်မှ (၃)နှစ် + ဒဏ်ငွေ (၃)သိန်းကျပ်
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာနှင့်ပတ်သက်၍ တားမြစ်ချက်ပါ အချက်များကို ချိုးဖောက်လျှင် ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ် + ဒဏ်ငွေ (၁)သိန်းကျပ်
 
==အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များ==
* မူလတန်းသီးသန့်၊ အလယ်တန်းသီးသန့်၊ အထက်တန်းသီးသန့် ဖွင့်ခွင့်ရှိသည်။
* မြို့နယ်ပညာရေးမှူးအဆင့်ထက်မနိမ့်သူ ပညာရေးအရာရှိမှ မည်သည့်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းကိုမဆို အချိန်မရွေးစစ်ဆေးနိုင်သည်။
* ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများသည် ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများ ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်ရယူပြီး ပညာရေးအရာရှိမှ တရားလိုပြု၍ တရားစွဲရမည်။
* ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
 
==ကိုးကား==
၆၆၄၈

တည်းဖြတ်မှုများ