ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
No edit summary
No edit summary
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ(၂၀၁၁ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၄) ကို [[၂၀၁၁]] ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။ <ref>မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (၄.၁၂.၂၀၁၁)</ref> အောက်ပါ ဆောင်းပါးသည် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပါ အချက်အလက်များမှ ကောက်နုတ်ချက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကွဲလွဲချက်များ ရှိပါက သို့မဟုတ် ဆိုလိုရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဒွိဟဖြစ်ပါက မူရင်း ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေတွင်သာ ပြန်လည်ဖတ်ရှုရန် ဖြစ်ပါသည်။
 
==ပါဝင်သောအခန်းများ==
 
==ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်သူ==
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင်
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပြည်ပနိုင်ငံအကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော ကျောင်းမဖြစ်စေရခြင်း နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးစီးတည်ထောင် ဖွင့်လှစ်သော (သို့မဟုတ်) ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော ကျောင်းမဖြစ်စေရခြင်း နှင့် သာသနာပြုကျောင်းမဖြစ်စေရဘဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် တစ်ဦးတည်းက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လိုခြင်းဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းက တည်ထောင်လိုခြင်းဖြစ်ပါက ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့၀င်အားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ သားဖြစ်ရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
* ပြည်ပနိုင်ငံအကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော ကျောင်းမဖြစ်စေရခြင်း၊
* နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းမှ ဦးစီးတည်ထောင် ဖွင့်လှစ်သော (သို့မဟုတ်) ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ အကူအညီဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်သော ကျောင်းမဖြစ်စေရခြင်း
* သာသနာပြုကျောင်းမဖြစ်စေရ
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်သည်
* တစ်ဦးတည်းက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်လိုခြင်းဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ သားဖြစ်ခြင်း၊
* အဖွဲ့အစည်းက တည်ထောင်လိုခြင်းဖြစ်ပါက ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့၀င်အားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ သားဖြစ်ရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
 
==ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအတွက်လိုအပ်ချက်များ==
**၃။ ဘော်ဒါဆောင်အလိုက် အဆောင်မှူးထားရှိခြင်း ။
**၄။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအစီအမံများ ထားရှိခြင်း။
**၅။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် စားရိပ်သာစီစဉ်ထားရှိခြင်း စသည်တို့ လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိ ပါသည်။ <ref>မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (၄.၁၂.၂၀၁၁)</ref>
 
==ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်များ==
[[ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန]] သည် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများကို ကြီးကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါပညာရေးအရာရှိ အဆင့်ဆင့်ကို တာဝန်ပေးထားရမည်ဖြစ်သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကိုယ်ပိုကျောင်းများကို ကြီးကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအဆင့်နှစ်ဆင့်ကို တာဝန်ပေးထားသည်။
===ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏တာဝန်များ===
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား လက်အောက်မှ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးများအား[[ပညာရေးမှူး]]များအား ကြီးကြပ်စေခြင်း
* စည်းကမ်းမညီညွတ်မှုများအား လက်အောက်မှ တင်ပြလာမှုအပေါ် အထက်သို့ဆက်လက်တင်ပြခြင်း
* ထပ်ဆောင်းသင်ခန်းစာများ၊ သင်ကြားရေးပိုင်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား စစ်ဆေးခြင်း
* ထပ်ဆောင်းသင်ခန်းစာအတွက် ညွှန်ချုပ်ထံ တင်ပြ၍ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူခြင်း
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများအား အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခြင်း
 
==ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများလိုက်နာရန်အချက်များ==
* ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးအား[[ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါး]]အား ဦးထိပ်ထားခြင်း
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရှိသူကိုသာ သင်ကြားခွင့်ပြုခြင်း
* နိုင်ငံတော်၏အကျိုးနှင့် မူဝါဒများကိုဆန့်ကျင်သော စာများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ စီစဉ်မှု မပြုပေးခြင်း
* မိဘအုပ်ထိန်းသူသဘောတူညီမှသာ ကျောင်းသားအား နာမည်ပြောင်းခြင်း၊ နာမည်ထပ်တိုးပေးခြင်း
* ကျောင်းပြောင်း၊ ကျောင်းထွက်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း
* သင့်လျော်သောကျောင်းဝတ်စုံ သတ်မှတ်ခြင်း (ဝတ်စုံအရောင်ကို ကွဲပြားစွာသတ်မှတ်နိုင်သည်)
* ဘာသာရေးဆိုင်ရာ[[ဘာသာရေး]]ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ သင်ကြားခွင့်မပြုခြင်း
 
==ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း==
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိရန် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်ထားနိုင်သူ၏ အရည်အချင်းများမှာ-
* ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပ မှ ပါရဂူဘွဲ့ရရှိထားသူ[[ပါရဂူဘွဲ့]]ရရှိထားသူ သို့မဟုတ် [[ပညာရေးဘွဲ့]] ရရှိထားသူ
* ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရှိသူ
* ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စီစဉ်ပေးသော ဆရာအတတ်ပညာ ရက်တိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိသူ
* အထက်ဖော်ပြပါလက်မှတ်များ မရှိသော်လည်း နိုင်ငံတော်တက္ကသို်၊နိုင်ငံတော်ပိုင် ကောလိပ်၊[[တက္ကသိုလ်]]၊ ကျောင်းများတွင်[[ကောလိပ်]]၊ [[အခြေခံပညာကျောင်း]]များတွင် ဆရာအဖြစ် အနည်းဆုံး ၅-နှစ်အမှုထမ်းဖူးသူ
 
==အရေးယူခြင်းနှင့်အယူခံခြင်း==
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိပဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိပဲ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ
* နိုင်ငံရေး၊[[နိုင်ငံရေး]]၊ ဘာသာရေးများကို[[ဘာသာရေး]] များကို ဟောပြောပို့ချခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာတွင် မမှန်မကန်ဖော်ပြခြင်းမပြုရ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အခြားသူအားလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ
 
==အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များ==
* မူလတန်းသီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း၊ အလယ်တန်းသီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း၊ အထက်တန်းသီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဟူ၍ ခွဲခြားဖွင့်ခွင့်ရှိသည်။
* မူလတန်းသီးသန့်၊ အလယ်တန်းသီးသန့်၊ အထက်တန်းသီးသန့် ဖွင့်ခွင့်ရှိသည်။
* မြို့နယ်ပညာရေးမှူးအဆင့်ထက်မနိမ့်သူ[[မြို့နယ်ပညာရေးမှူး]]အဆင့်ထက်မနိမ့်သူ ပညာရေးအရာရှိမှ မည်သည့်ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းကိုမဆို အချိန်မရွေးစစ်ဆေးနိုင်သည်။
* ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများသည် ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော[[ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသောပြစ်မှု]] ပြစ်မှုများများ ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမ၏ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်ရယူပြီး ပညာရေးအရာရှိမှ တရားလိုပြု၍ တရားစွဲရမည်။
* ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊[[နည်းဥပဒေ]]၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
 
==ကိုးကား==
{{reflist}}
 
[[Category:ဥပဒေ]][[Category:မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေ]][[Category:ပညာရေး]][[Category:မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး]]
၆၆၄၈

တည်းဖြတ်မှုများ