"ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

 
==ပြစ်ဒဏ်များ==
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မရှိပဲ ကျောင်းထောင်ဖွင့်လှစ်ပါက [[ထောင်ဒဏ်]](၃)နှစ် + ဒဏ်ငွေ[[ငွေဒဏ်]](၃)သိန်းကျပ်
* နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးသင်ကြားလျှင် ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်မှ (၃)နှစ် + ဒဏ်ငွေငွေဒဏ် (၃)သိန်းကျပ်
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တားမြစ်ချက်ပါ အချက်များကို ချိုးဖောက်လျှင် ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်မှ (၃)နှစ် + ဒဏ်ငွေငွေဒဏ် (၃)သိန်းကျပ်
* ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဆရာနှင့်ပတ်သက်၍ တားမြစ်ချက်ပါ အချက်များကို ချိုးဖောက်လျှင် ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ် + ဒဏ်ငွေငွေဒဏ် (၁)သိန်းကျပ်
 
==အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များ==
၆၆၄၈

တည်းဖြတ်မှုများ