"ကွမ်းခြံကုန်းမြို့" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၇၂၉၉ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၈ နှစ်
တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
(villages-and-towns-of-yangon-region - append on top)
'''ကွမ်းခြံကုန်း '''
{{Infobox settlement
|official_name = ကွမ်းခြံကုန်း
|subdivision_name2 = [[Yangon (South)]]
|subdivision_type3 = [[မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်များ|မြို့နယ်]]
|subdivision_name3 = [[Thanlyinကွမ်းခြံကုန်း]]
|subdivision_type4 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာစုများ|ကျေးရွာစု]]
|subdivision_name4 =Hpa Yar KoneHpayagon<ref>GAD, Feb 2011.</ref>
|latNS = N
|latd = 16.71971
{{ရန်ကုန်တိုင်း}}
{{မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ}}
[[en:KunKungyangon Chan KoneTownship]]
'''ကွမ်းခြံကုန်း'''
{{Infobox settlement
|official_name = ကွမ်းခြံကုန်း
|pushpin_label_position = bottom
|pushpin_map = Myanmar
|pushpin_map_caption = ကွမ်းခြံကုန်း တည်နေရာ၊ မြန်မာ။
|pushpin_mapsize = 300
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = {{flag|Myanmar}}
|subdivision_type1 = [[မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးများ|တိုင်း]]
|subdivision_name1 = [[ရန်ကုန်]]
|subdivision_type2 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ခရိုင်များ|ခရိုင်]]
|subdivision_name2 = [[Yangon (North)]]
|subdivision_type3 = [[မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်များ|မြို့နယ်]]
|subdivision_name3 = [[Taikkyi]]
|subdivision_type4 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာစုများ|ကျေးရွာစု]]
|subdivision_name4 =Kan Ka Lay (A)<ref>GAD, Feb 2011.</ref>
|latNS = N
|latd = 17.39248
|longEW = E
|longd = 95.79396
|P-code = 153880
}}
==ကိုးကား==
<references/>
[[Category:မြန်မာနိုင်ငံ ရွာများ]]
[[Category:ရန်ကုန်ဒေသကြီး]]
[[Category:BotUpload]]
{{ရန်ကုန်တိုင်း}}
{{မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ}}
[[en:Kun Chan Kone]]
'''ကွမ်းခြံကုန်း'''
{{Infobox settlement
|official_name = ကွမ်းခြံကုန်း
|pushpin_label_position = bottom
|pushpin_map = Myanmar
|pushpin_map_caption = ကွမ်းခြံကုန်း တည်နေရာ၊ မြန်မာ။
|pushpin_mapsize = 300
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = {{flag|Myanmar}}
|subdivision_type1 = [[မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးများ|တိုင်း]]
|subdivision_name1 = [[ရန်ကုန်]]
|subdivision_type2 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ခရိုင်များ|ခရိုင်]]
|subdivision_name2 = [[Yangon (North)]]
|subdivision_type3 = [[မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်များ|မြို့နယ်]]
|subdivision_name3 = [[Taikkyi]]
|subdivision_type4 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာစုများ|ကျေးရွာစု]]
|subdivision_name4 =Kun Chan Kone<ref>GAD, Feb 2011.</ref>
|latNS = N
|latd = 17.44034
|longEW = E
|longd = 95.85566
|P-code = 154646
}}
==ကိုးကား==
<references/>
[[Category:မြန်မာနိုင်ငံ ရွာများ]]
[[Category:ရန်ကုန်ဒေသကြီး]]
[[Category:BotUpload]]
{{ရန်ကုန်တိုင်း}}
{{မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ}}
[[en:Kun Chan Kone]]
'''ကွမ်းခြံကုန်း'''
{{Infobox settlement
|official_name = ကွမ်းခြံကုန်း
|pushpin_label_position = bottom
|pushpin_map = Myanmar
|pushpin_map_caption = ကွမ်းခြံကုန်း တည်နေရာ၊ မြန်မာ။
|pushpin_mapsize = 300
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = {{flag|Myanmar}}
|subdivision_type1 = [[မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးများ|တိုင်း]]
|subdivision_name1 = [[ရန်ကုန်]]
|subdivision_type2 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ခရိုင်များ|ခရိုင်]]
|subdivision_name2 = [[Yangon (North)]]
|subdivision_type3 = [[မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်များ|မြို့နယ်]]
|subdivision_name3 = [[Hmawbi]]
|subdivision_type4 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာစုများ|ကျေးရွာစု]]
|subdivision_name4 =In Hlyat<ref>GAD, Feb 2011.</ref>
|latNS = N
|latd = 17.07926
|longEW = E
|longd = 96.07122
|P-code = 152946
}}
==ကိုးကား==
<references/>
[[Category:မြန်မာနိုင်ငံ ရွာများ]]
[[Category:ရန်ကုန်ဒေသကြီး]]
[[Category:BotUpload]]
{{ရန်ကုန်တိုင်း}}
{{မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ}}
[[en:Kun Chan Kone]]
'''ကွမ်းခြံကုန်း'''
{{Infobox settlement
|official_name = ကွမ်းခြံကုန်း
|pushpin_label_position = bottom
|pushpin_map = Myanmar
|pushpin_map_caption = ကွမ်းခြံကုန်း တည်နေရာ၊ မြန်မာ။
|pushpin_mapsize = 300
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = {{flag|Myanmar}}
|subdivision_type1 = [[မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးများ|တိုင်း]]
|subdivision_name1 = [[ရန်ကုန်]]
|subdivision_type2 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ခရိုင်များ|ခရိုင်]]
|subdivision_name2 = [[Yangon (North)]]
|subdivision_type3 = [[မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်များ|မြို့နယ်]]
|subdivision_name3 = [[Hmawbi]]
|subdivision_type4 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာစုများ|ကျေးရွာစု]]
|subdivision_name4 =Min<ref>GAD, Feb 2011.</ref>
|latNS = N
|latd =
|longEW = E
|longd =
|P-code = 157611
}}
==ကိုးကား==
<references/>
[[Category:မြန်မာနိုင်ငံ ရွာများ]]
[[Category:ရန်ကုန်ဒေသကြီး]]
[[Category:BotUpload]]
{{ရန်ကုန်တိုင်း}}
{{မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ}}
[[en:Kun Chan Kone]]
'''ကွမ်းခြံကုန်း'''
{{Infobox settlement
|official_name = ကွမ်းခြံကုန်း
|pushpin_label_position = bottom
|pushpin_map = Myanmar
|pushpin_map_caption = ကွမ်းခြံကုန်း တည်နေရာ၊ မြန်မာ။
|pushpin_mapsize = 300
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = {{flag|Myanmar}}
|subdivision_type1 = [[မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းဒေသကြီးများ|တိုင်း]]
|subdivision_name1 = [[ရန်ကုန်]]
|subdivision_type2 = [[မြန်မာနိုင်ငံ ခရိုင်များ|ခရိုင်]]
|subdivision_name2 = [[ရန်ကုန်(တောင်ပိုင်း)]]
|subdivision_type3 = [[မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နယ်များ|မြို့နယ်]]
|subdivision_name3 = [[Kungyangon]]<ref>GAD, Feb 2011.</ref>
|latNS = N
|latd = 16.4394
|longEW = E
|longd = 96.0119
|P-code = MMR013029701
}}
==ကိုးကား==
<references/>
[[Category:မြန်မာနိုင်ငံ မြို့များ]]
[[Category:ရန်ကုန်ဒေသကြီး]]
[[Category:BotUpload]]
{{ရန်ကုန်တိုင်း}}
{{မြန်မာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ}}
[[en:Kungyangon Town]]
၅၉၁

တည်းဖြတ်မှုများ