"အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ဝ
ရက်နေ့တွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်း
ဝန်ကြီးဌာနကို ''ပြည်သုူ့လုပ်ငန်းနှင့်ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန''
နှင့် ''သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဌာန''ဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်တွင် အလုပ်
သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်သမား
ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၅ဝပြည့်၁၉၅ဝ ပြည့်
နှစ် ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှစ၍ အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်
များကို လုပ်ငန်းရပ်ချင်း နီးစပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနအမျိုးမျိုးနှင့်
လေသည်။ ထိုနောက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးတစ်ဦးအနေဖြင့်
အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စအရပ်ရပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်
ခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း နေဝင်းဦးဆောင်သည့်ဦးဆောင်သည့် အိမ်စောင့်အစိုးရ
လက်ထက် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ဝန်ကြီးဦးရေကို လျှော့ချခန့်ထား
တာဝန်ယူစေသည့်အတွက် လုပ်ငန်းရပ်ချင်း နီးစပ်သည့်ဝန်ကြီး
ဌာနများကို ပူးပေါင်းရာ၌ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကို အခြား
ဝန်ကြီး ဌာနများနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပြန်သည်။
ပထစ အစိုးရ တက်လာသောအချိန် ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်၌ လည်း
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကို သတ္တုတွင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး
ဌာနများနှင့်ပေါင်း၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တော်လှန်
ရေး အစိုးရလက်ထက်တွင်ရေးအစိုးရလက်ထက်တွင် လက်ဦး၌ အလုပ်သမားဝန်ကြီး
ဌာနကို နိုင်ငံခြားရေးဌာန၊ ပြည်သူ့ လုပ်ငန်းဌာနနှင့်ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့် ပြန်လည်
ထူထောင်ရေးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ နိုင်ငံခြားရေးဌာန
တာဝန်ခံက တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာနများမှာ -
၁။ အလုပ်သမား ညွန်ကြားရေးဝန်ရုံး (၁၉၄၆ ခုနှစ်)
၂။ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေဌာနဥပဒေစစ်ဆေးရေးဌာန (၁၉၅၁
ခုနှစ်)
၃။ ပြည်ထောင်စု အာမခံစနစ်အဖွဲ့(၁၉၅၁ ခုနှစ်)
၆။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ (၁၉၅၅ ခုနှစ်)
၇။ ရေနံချောင်း ရေနံမြေ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ (၁၉၅၅ ခုနှစ်)
၈။ သဘေ‡ာသားများ၏သင်္ဘောသားများ၏ အလုပ်အကိုင် ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့ (၁၉၅၆ ခုနှစ်)တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဌာန များအပြင်
ထိုဌာန များအပြင် ဌာနခွဲများလည်းရှိသေးရာ ထိုဌာနခွဲများ၏ များစွာသော
လုပ်ငန်းရပ်များအနက် အချို့သော လုပ်ငန်းများမှာ -
၁။ အလုပ်သမားရေရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အက်ဥပဒေများ
၅။ အလုပ်သမား ဆက်သွယ်ရေးဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ကိစ္စရပ်များ
၆။ အလုပ်သမား စောင့်ရှောက်ရေး ဌာနများနှင့်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်
သည့် ကိစ္စရပ်များ စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အလုပ်သမား
ညွှန်ကြားရေးဝန်ရုံး၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ
စစ်ဆေးရေးမင်းကြီးရုံး၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ ပင်လယ်ကူးသဘေ‡ာပင်လယ်ကူး သင်္ဘော
ကြီး ကုန်တင်ကုန်ချအဖွဲ့၊ ဆိပ်ကမ်း အလုပ်သမားဘုတ်အဖွဲ့
စသည်တို့မှာ လုပ်ငန်းရပ်ချင်း ဆက်စပ်လျက် ရှိကြသော်လည်း
ကိစ္စအဝဝကို တိကျပြတ်သားစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်
ရှိလေသည်။
 
==အဓိကတာဝန်ကြီး(၄)ရပ်==
#အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးရေး၊
အမည်မသိ အသုံးပြုသူ