"လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ဂျပန်)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ