မြန်မာ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

No edit summary
=== နောက်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့မှု ===
 
{{nat fs r start}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[ထွန်းလင်းစိုး]]|age=|caps=၀|goals=၀|club={{fc|မနောမြေ}}|clubnat=MYA|latest=v. [[File:Myanmar-national-league-logo.JPG|18px]] [[Myanmar National League|MNL All-stars]], 15 August 2012}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[မျိုးမင်းလတ်]]|age=၂၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉၉၅ (၁၇ နှစ်)|caps=၀|goals=၀|club={{fc|ဇေယျာရွှေမြေ}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|SIN}}, 11 September 2012}}
{{nat fs break}}
|-----
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[ရန်အောင်ဝင်းအောင်သိုက်]]|age= စက်တင်ဘာ ၁၉၉၂ဧပြီ ၁၉၈၈ (၂၀၂၄ နှစ်)|caps=၁၃|goals=၁|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် }}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHISIN}}, 611 FebruarySeptember 20132012}}
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
{{nat fs r player|no=|pos=FWDF|name=[[ရန်ပိုင်ခင်မောင်ထွန်း]]|age=၂၇ နိုဝင်ဘာ၁၈ ၁၉၈၃စက်တင်ဘာ ၁၉၈၅ (၂၈၂၇ နှစ်)|caps=၅၈၂၁|goals=၁၀|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb[[File:FagianoOkayama.png|PHI}}18px]] [[Fagiano Okayama|Fagiano Okayama F.C.]], 3017 November 2012}}
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[အောင်သိုက်အောင်ဇော် (ဘောလုံးသမား)|အောင်ဇော်]]|age=၅ မတ် ဧပြီ ၁၉၈၈၁၉၉၀ (၂၄၂၂ နှစ်)|caps=၀|goals=|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|SINPHI}}, 1130 SeptemberNovember 2012}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[ခင်မောင်ထွန်းဟန်ဝင်းအောင်]]|age=၁၈၁၇ စက်တင်ဘာဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၅၁၉၈၆ (၂၇၂၅ နှစ်)|caps=၂၁၁၄|goals=၀|club={{fc|ရတနာပုံကမ္ဘောဇ}}|clubnat=MYA|latest=v. [[File:FagianoOkayama.png{{fb|18px]] [[Fagiano Okayama|Fagiano Okayama F.C.]]THA}}, 1727 November 2012}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[အောင်ဇော် (ဘောလုံးသမား)|အောင်ဇော်မိုးဝင်း]]|age=၃၀ မတ် ၁၉၉၀၁၉၈၈ (၂၂၂၄ နှစ်)|caps=၃၆|goals=|club={{fc|ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်နေပြည်တော်}}|clubnat=MYA|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 306 NovemberFebruary 20122013}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[ဟန်ဝင်းအောင်ရန်အောင်ဝင်း]]|age=၁၇ ဒီဇင်ဘာစက်တင်ဘာ ၁၉၈၆၁၉၉၂ (၂၅၂၀ နှစ်)|caps=၁၄၁၃|goals=|club={{fc|ကမ္ဘောဇရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|THAPHI}}, 276 NovemberFebruary 20122013}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[မိုးဝင်းနန္ဒကျော်]]|age=၃၀ မတ် ၁၉၈၈၁၉၉၆ (၂၄၁၆ နှစ်)|caps=၃၆|goals=|club={{fc|နေပြည်တော်မကွေး}}|clubnat=MYA|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 6 February 2013}}
{{nat fs break}}
{{nat fs player|no=|pos=DF|name=[[ရန်အောင်ဝင်း]]|age=၉ စက်တင်ဘာ ၁၉၉၂ (၂၀ နှစ်)|caps=၁၃|goals=၁|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 6 February 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=DFMF|name=[[နန္ဒကျော်အောင်ချမ်းမိုး]]|age=၂၇ မတ် ၁၉၉၆၁၉၈၉ (၁၆၂၃ နှစ်)|caps=၀|goals=၀|club={{fc|မကွေးဇေယျာရွှေမြေ}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb[[File:Myanmar-national-league-logo.JPG|PHI}}18px]] [[Myanmar National League|MNL All-stars]], 615 FebruaryAugust 20132012}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[ညီညီမင်းမင်းမင်းသူ]]|age=၃၀ အောက်တိုဘာမတ် ၁၉၉၄၁၉၈၈ (၁၈၂၄ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHISIN}}, 611 FebruarySeptember 20132012}}
|-----
{{nat fs r player|no=|pos=FWMF|name=[[စိုးမြတ်သူအောင်မြင့်ထွန်း]]|age=၁၅ မေ ၁၉၉၀ (၂၂ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ဇေယျာရွှေမြေဟံသာဝတီ}}|clubnat=MYA|latest=v. [[File:Myanmar-national-league-logoFagianoOkayama.JPGpng|18px]] [[MyanmarFagiano National LeagueOkayama|MNLFagiano All-starsOkayama F.C.]], 1517 AugustNovember 2012}}
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
{{nat fs r player|no=|pos=FWMF|name=[[ကျော်ကိုကိုခင်မောင်လွင်]]|age=၂၀၂၇ ဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂၁၉၈၈ (၁၉၂၃ နှစ်)|caps=၄၉|goals=|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 630 FebruaryNovember 20132012}}
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[အောင်ချမ်းမိုးမိုင်းအိုက်နိုင်]]|age=၂၇၁၈ မတ်အောက်တိုဘာ ၁၉၈၉၁၉၉၀ (၂၃၂၂ နှစ်)|caps=|goals=|club={{fc|ဇေယျာရွှေမြေကမ္ဘောဇ}}|clubnat=MYA|latest=v. [[File:Myanmar-national-league-logo.JPG{{fb|18px]] [[Myanmar National League|MNL All-stars]]PHI}}, 1530 AugustNovember 2012}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[မင်းမင်းသူနန္ဒလင်းကျော်ချစ်]]|age=၃၀၂၇ မတ်ဇွန် ၁၉၈၈၁၉၉၁ (၂၄၂၁ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|SINPHI}}, 116 SeptemberFebruary 20122013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[အောင်မြင့်ထွန်းညီညီမင်း]]|age= မေအောက်တိုဘာ ၁၉၉၀၁၉၉၄ (၂၂၁၈ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ဟံသာဝတီဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. [[File:FagianoOkayama.png{{fb|18px]] [[Fagiano Okayama|Fagiano Okayama F.C.]]PHI}}, 176 NovemberFebruary 20122013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[ခင်မောင်လွင်အောင်မိုး]]|age=၂၇ ဒီဇင်ဘာဇွန် ၁၉၈၈ (၂၃၂၄ နှစ်)|caps=၄၉|goals=|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 306 NovemberFebruary 20122013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[မိုင်းအိုက်နိုင်ထူးထူးအောင်]]|age=၁၈ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၀ (၂၂ နှစ်)|caps=|goals=|club={{fc|ကမ္ဘောဇမကွေး}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 306 NovemberFebruary 20122013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MF|name=[[နန္ဒလင်းကျော်ချစ်မောင်မောင်စိုး]]|age=၂၇ ဇွန် ၁၉၉၁ (၂၁ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်မကွေး}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 6 February 2013}}
{{nat fs break}}
{{nat fs player|no=|pos=MF|name=[[ညီညီမင်း]]|age=၁ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၄ (၁၈ နှစ်)|caps=၁|goals=၀|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 6 February 2013}}
{{nat fs r player|no=|pos=MFFW|name=[[အောင်မိုးစိုးမြတ်သူ]]|age=၁၅ ဇွန်မေ ၁၉၈၈၁၉၉၀ (၂၄၂၂ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဇေယျာရွှေမြေ}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb[[File:Myanmar-national-league-logo.JPG|PHI}}18px]] [[Myanmar National League|MNL All-stars]], 615 FebruaryAugust 20132012}}
{{nat fs r player|no=|pos=MFFW|name=[[ထူးထူးအောင်ရန်ပိုင်]]|age=၂၇ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၃ (၂၈ နှစ်)|caps=၅၈|goals=၁၀|club={{fc|မကွေးရတနာပုံ}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 630 FebruaryNovember 20132012}}
{{nat fs r player|no=|pos=MFFW|name=[[မောင်မောင်စိုးကျော်ကိုကို]]|age=၂၀ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၉၂ (၁၉ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|မကွေးရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 6 February 2013}}
{{nat fs end}}
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{nat fs player|no=|pos=FW|name=[[စိုးမြတ်သူ]]|age=၁၅ မေ ၁၉၉၀ (၂၂ နှစ်)|caps=၃|goals=၀|club={{fc|ဇေယျာရွှေမြေ}}|clubnat=MYA|latest=v. [[File:Myanmar-national-league-logo.JPG|18px]] [[Myanmar National League|MNL All-stars]], 15 August 2012}}
{{nat fs player|no=|pos=FW|name=[[ရန်ပိုင်]]|age=၂၇ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၃ (၂၈ နှစ်)|caps=၅၈|goals=၁၀|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 30 November 2012}}
{{nat fs player|no=|pos=FW|name=[[ကျော်ကိုကို]]|age=၂၀ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၉၂ (၁၉ နှစ်)|caps=၉|goals=၀|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA|latest=v. {{fb|PHI}}, 6 February 2013}}
|}
 
==လက်ရှိနည်ပြအဖွဲ့==
၃၃၈

တည်းဖြတ်မှုများ