မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဝင်းဒိုးစ်: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

No edit summary
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
{| class="wikitable"
|-
! အမည် !! စတင်ရောင်းချသည့်နေ့ !! ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှု ရှိ၊မရှိ !! အက်ပ်အမျိုးအစား
|-
| Windows 1.01|| နိုဝင်ဘာ-၁၉၈၅|| မရှိ || .COM
|-
| Windows 2.03|| နိုဝင်ဘာ-၁၉၈၇|| မရှိ || .APK
|-
| Windows 2.10|| မေ-၁၉၈၈|| မရှိ || .APK
|-
| Windows 2.11|| မတ်-၁၉၈၉|| မရှိ || .DS
|-
| Windows 3.0|| မေ-၁၉၉၀|| မရှိ || .OTD
|-
| Windows 3.1|| မတ်-၁၉၉၂|| မရှိ || .PPX
|-
| Windows For Workgroups 3.1|| အောက်တိုဘာ-၁၉၉၂|| မရှိ ||
|-
| Windows NT 3.1|| ဇူလိုင်-၁၉၉၃|| မရှိ || .NT8
|-
| Windows For Workgroups 3.11|| ဒီဇင်ဘာ-၁၉၉၃|| မရှိ ||
|-
| Windows 3.2|| ဇန်နဝါရီ-၁၉၉၄|| မရှိ || .VST
|-
| Windows NT 3.5|| စက်တင်ဘာ-၁၉၉၄|| မရှိ || .AI
|-
| Windows NT 3.51|| မေ-၁၉၉၅|| မရှိ ||
|-
| Windows 95|| သြဂုတ်-၁၉၉၆|| မရှိ ||
|-
| Windows NT 4.0|| ဇူလိုင်-၁၉၉၆|| မရှိ ||
|-
| Windows 98|| ဇွန်-၁၉၉၈|| မရှိ || .98X
|-
| Windows 98 SE|| မေ-၁၉၉၉|| မရှိ || .SE2
|-
| Windows 2000|| ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၀၀|| မရှိ ||
|-
| Windows ME|| စက်တင်ဘာ-၂၀၀၀|| မရှိ || .MINE
|-
| Windows XP|| အောက်တိုဘာ-၂၀၀၁|| မရှိ || .XIO
|-
| Windows XP 64-bit Edition (IA-64)|| မတ်-၂၀၀၃|| မရှိ ||.WIN5
|-
| Windows Server 2003|| ဧပြီ-၂၀၀၃|| မရှိ || .MS
|-
| Windows XP Professional x64 Edition (x86-64)|| ဧပြီ-၂၀၀၅|| မရှိ || .NOM
|-
| Windows Fundamentals for Legacy PCs|| ဇူလိုင်-၂၀၀၆|| မရှိ ||
|-
| Windows Vista|| နိုင်ဝင်ဘာလ-၂၀၀၆|| ရှိ (၁၁-ဧပြီ-၂၀၁၇ထိ) || .EXE
|-
| Windows Home Server|| ဇူလိုင်-၂၀၀၇|| မရှိ || .POO
|-
| Windows Server 2008|| ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၀၈|| ရှိ (၁၄-ဇန်နဝါရီ-၂၀၂၀ထိ) || .HOP
|-
| Windows 7 and Windows Server 2008 R2|| အောက်တိုဘာ-၂၀၀၉|| ရှိ (၁၄-ဇန်နဝါရီ-၂၀၂၀ထိ၂၀၁၄ထိ)|| .EXE
|-
| Windows Home Server 2011|| ဧပြီ-၂၀၀၁၁၂၀၁၁|| ရှိ (၁၂-ဧပြီ-၂၀၁၆ထိ) || .EXE
|-
| Windows Server 2012|| စက်တင်ဘာ-၂၀၀၁၂၂၀၁၂|| ရှိ || .EXE
|-
| Windows 8|| အောက်တိုဘာ-၂၀၀၁၂၂၀၁၂|| ရှိ || .EXE
|-
| Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 || အောက်တိုဘာ-၂၀၁၃|| ရှိ || .EXE
|-
| Windows 10|| ဇူလိုင်-၂၀၀၁၅၂၀၁၅|| ရှိ || .EXE
|}
 
 
== ကိုးကား ==
၂၀

တည်းဖြတ်မှုများ