"တမ်းပလိတ်:Infobox officeholder" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၁၅၁၉၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်
အရေးမကြီး
updating
အရေးမကြီး (updating)
<includeonly>{{infobox
{| class="infobox vcard {{{bodyclass|}}}" style="width: {{{mainwidth|22em}}}"
| bodyclass = vcard {{{bodyclass|}}}
<includeonly>! colspan=2 class="n" style="text-align: center; font-size: 125%"|{{#if:{{{honorific-prefix|}}}|<span class="honorific-prefix" style="font-size: small">{{{honorific-prefix}}}</span>&#32;}}<span class="fn">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</span>{{#if:{{{honorific-suffix|}}}|&#32;<span class="honorific-suffix" style="font-size: small">{{{honorific-suffix}}}</span>}}{{#if:{{{native_name|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}" xml:lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}</includeonly>
| bodystyle = font-size:90%;{{#if:{{{mainwidth|}}}|width: {{{mainwidth}}}}}
|-
| child = {{#iflc:{{{image|embed}}}}}|
 
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[file:{{{image|}}}|{{px|{{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|frameless}}|alt={{{alt|}}}]]
| abovestyle = font-size: 130%;
{{!}}-
| above = {{br separated entries
}}
|1 = {{#if:{{{honorific-prefix|}}}|<span class="honorific-prefix" style="font-size:77%; font-weight:normal;">{{{honorific-prefix|}}}</span>}}
{{#if:{{{image name|}}}|
|2 = <span class="fn">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</span>
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[file:{{{image name|}}}|{{px|{{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|frameless}}|alt={{{alt|}}}]]
|3 = {{#if:{{{honorific-suffix|}}}|<span class="honorific-suffix" style="font-size:77%; font-weight:normal;">{{{honorific-suffix|}}}</span>}}
{{!}}-
}}
 
{{#if:{{{smallimage|}}}|
| subheaderstyle = font-size:125%; font-weight:bold;
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[file:{{{smallimage}}}|frameless|alt={{{alt|}}}]]
| subheader = {{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes||{{#if:{{{native_name|}}}|<span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}}}
{{!}}-
 
}}
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
{{#if:{{{caption|}}}|
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image name|}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright=1|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} {{{caption}}}
| image3 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{smallimage|}}}|sizedefault=frameless|upright=1|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
{{!}}-
 
}}
| caption{{#if:{{{smallimage|}}}|3|{{#if:{{{image name|}}}|2}}}} = {{{caption|}}}
 
| headerstyle = {{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|background:#eee|background:lavender}}
 
| data1 =
{{#if:{{{speaker|}}}|
{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Officeoffice|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname2|}}}
| 1namedata = {{{1namedata2|}}}
| 5namedata = {{{5namedata2|}}}
| alongside = {{{alongside2|}}}
| peerage = {{{peerage2|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from2|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer2|}}} |r|d {{{appointer2}}2} | {{{appointed2|}}} }}
| assembly = {{{assembly2|}}}
| chancellor = {{{chancellor2|}}}
| co-leader = {{{co-leader2|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM2|}}} |AM|MP {{{constituency_AM2}}2} | {{{constituency_MP2|}}} }}
| constituency = {{{constituency2|}}}
| country = {{{country2|}}}
| district = {{{district2|}}}
| firstminister = {{{firstminister2|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general2|}}}|-|_}}general2|}}}
| governor_general = {{{governor_general2|}}}
| governor = {{{governor2|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr2|}}}
| lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor2|}}}
| lieutenant = {{{lieutenant2|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader2|}}} ||_ {{{majorityleader2}}leader2} | {{{majority_leader2|}}} }}
| minister_from = {{{minister_from2|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader2|}}}
| majority = {{{majority2|}}}
| minister = {{{minister2|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader2|}}} ||_ {{{minorityleader2}}leader2} | {{{minority_leader2|}}} }}
| monarch = {{{monarch2|}}}
| nominator = {{{nominator2|}}}
| successor = {{{successor2|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach2|}}}
| termendtermlabel = {{{termterm_label2|{{#if:{{{termend2termlabel2|In office}}}||_}}end2|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart2termend2|}}}||_{{{termend2}}}start2|{{{term_end2|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart2|}}}|{{{termstart2}}}|{{{term_start2|}}}}}
| term = {{{term2|}}}
| title = {{{title2|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term|}}}
}}}}}}<!--
-->{{Infobox officeholder/Officeoffice|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname|}}}
| 1namedata = {{{1namedata|}}}
| alongside = {{{alongside|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer|}}} |r|d {{{appointer}}} | {{{appointed|}}} }}
| assembly = {{{assembly|}}}
| candidate = {{{candidate|}}}
| chancellor = {{{chancellor|}}}
| co-leader = {{{co-leader|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM|}}} |AM|MP {{{constituency_AM}}} | {{{constituency_MP|}}} }}
| constituency = {{{constituency|}}}
| country = {{{country|}}}
| election_date = {{{election_date|}}}
| firstminister = {{{firstminister|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general|}}}|-|_}}general|}}}
| governor_general = {{{governor_general|}}}
| governor = {{{governor|}}}
| incumbent = {{{incumbent|}}}
| lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor|}}}
| lieutenant = {{{lieutenant|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader|}}} ||_ {{{majorityleader}}leader} | {{{majority_leader|}}} }}
| majority = {{{majority|}}}
| minister = {{{minister|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader|}}} ||_ {{{minorityleader}}leader} | {{{minority_leader|}}} }}
| monarch = {{{monarch|}}}
| nominator = {{{nominator|}}}
| successor = {{{successor|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach|}}}
| termlabel = {{{term_label|{{{termlabel|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend|}}}||_}}end|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if: {{{termstarttermend|}}} ||_ {{{termend}}start} | {{{term_end|}}} }}
| termstart = {{#if: {{{termstart|}}} | {{{termstart}}} | {{{term_start|}}} }}
| term = {{{term|}}}
| title = {{{title|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term|}}}
}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Officeoffice|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname1|}}}
| 1namedata = {{{1namedata1|}}}
| alongside = {{{alongside1|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from1|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer1|}}} |r|d {{{appointer1}}1} | {{{appointed1|}}} }}
| assembly = {{{assembly1|}}}
| chancellor = {{{chancellor1|}}}
| co-leader = {{{co-leader1|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM1|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM1|}}} |AM|MP {{{constituency_AM1}}1} | {{{constituency_MP1|}}} }}
| constituency = {{{constituency1|}}}
| country = {{{country1|}}}
| district = {{{district1|}}}
| firstminister = {{{firstminister1|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general1|}}}|-|_}}general1|}}}
| governor_general = {{{governor_general1|}}}
| governor = {{{governor1|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr1|}}}
| minister_from = {{{minister_from1|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader1|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader1|}}} ||_ {{{majorityleader1}}leader1} | {{{majority_leader1|}}} }}
| majority = {{{majority1|}}}
| minister = {{{minister1|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader1|}}} ||_ {{{minorityleader1}}leader1} | {{{minority_leader1|}}} }}
| monarch = {{{monarch1|}}}
| nominator = {{{nominator1|}}}
| successor = {{{successor1|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach1|}}}
| termlabel = {{{term_label1|{{{termlabel1|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend1|}}}||_}}end1|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart1termend1|}}}||_{{{termend1}}}start1|{{{term_end1|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart1|}}}|{{{termstart1}}}|{{{term_start1|}}}}}
| term = {{{term1|}}}
| title = {{{title1|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term1|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{#if:{{{speaker|}}}||
{{Infobox officeholder/Officeoffice|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname2|}}}
| 1namedata = {{{1namedata2|}}}
| alongside = {{{alongside2|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from2|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer2|}}} |r|d {{{appointer2}}2} | {{{appointed2|}}} }}
| assembly = {{{assembly2|}}}
| chancellor = {{{chancellor2|}}}
| co-leader = {{{co-leader2|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM2|}}} |AM|MP {{{constituency_AM2}}2} | {{{constituency_MP2|}}} }}
| constituency = {{{constituency2|}}}
| country = {{{country2|}}}
| district = {{{district2|}}}
| firstminister = {{{firstminister2|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general2|}}}|-|_}}general2|}}}
| governor_general = {{{governor_general2|}}}
| governor = {{{governor2|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr2|}}}
| lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor2|}}}
| lieutenant = {{{lieutenant2|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader2|}}} ||_ {{{majorityleader2}}leader2} | {{{majority_leader2|}}} }}
| minister_from = {{{minister_from2|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader2|}}}
| majority = {{{majority2|}}}
| minister = {{{minister2|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader2|}}} ||_ {{{minorityleader2}}leader2} | {{{minority_leader2|}}} }}
| monarch = {{{monarch2|}}}
| nominator = {{{nominator2|}}}
| successor = {{{successor2|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach2|}}}
| termlabel = {{{term_label2|{{{termlabel2|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend2|}}}||_}}end2|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart2termend2|}}}||_{{{termend2}}}start2|{{{term_end2|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart2|}}}|{{{termstart2}}}|{{{term_start2|}}}}}
| term = {{{term2|}}}
| title = {{{title2|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term2|}}}
}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname3|}}}
| 1namedata = {{{1namedata3|}}}
| alongside = {{{alongside3|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from3|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer3|}}} |r|d {{{appointer3}}3} | {{{appointed3|}}} }}
| assembly = {{{assembly3|}}}
| chancellor = {{{chancellor3|}}}
| co-leader = {{{co-leader3|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM3|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM3|}}} |AM|MP {{{constituency_AM3}}3} | {{{constituency_MP3|}}} }}
| constituency = {{{constituency3|}}}
| country = {{{country3|}}}
| district = {{{district3|}}}
| firstminister = {{{firstminister3|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general3|}}}|-|_}}general3|}}}
| governor_general = {{{governor_general3|}}}
| governor = {{{governor3|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr3|}}}
| minister_from = {{{minister_from3|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader3|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader3|}}} ||_ {{{majorityleader3}}leader3} | {{{majority_leader3|}}} }}
| majority = {{{majority3|}}}
| minister = {{{minister3|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader3|}}} ||_ {{{minorityleader3}}leader3} | {{{minority_leader3|}}} }}
| monarch = {{{monarch3|}}}
| nominator = {{{nominator3|}}}
| successor = {{{successor3|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach3|}}}
| termlabel = {{{term_label3|{{{termlabel3|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend3|}}}||_}}end3|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart3termend3|}}}||_{{{termend3}}}start3|{{{term_end3|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart3|}}}|{{{termstart3}}}|{{{term_start3|}}}}}
| term = {{{term3|}}}
| title = {{{title3|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term3|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname4|}}}
| 1namedata = {{{1namedata4|}}}
| alongside = {{{alongside4|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from4|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer4|}}} |r|d {{{appointer4}}4} | {{{appointed4|}}} }}
| assembly = {{{assembly4|}}}
| chancellor = {{{chancellor4|}}}
| co-leader = {{{co-leader4|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM4|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM4|}}} |AM|MP {{{constituency_AM4}}4} | {{{constituency_MP4|}}} }}
| constituency = {{{constituency4|}}}
| country = {{{country4|}}}
| district = {{{district4|}}}
| firstminister = {{{firstminister4|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general4|}}}|-|_}}general4|}}}
| governor_general = {{{governor_general4|}}}
| governor = {{{governor4|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr4|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader4|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader4|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader4|}}} ||_ {{{majorityleader4}}leader4} | {{{majority_leader4|}}} }}
| majority = {{{majority4|}}}
| minister = {{{minister4|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader4|}}} ||_ {{{minorityleader4}}leader4} | {{{minority_leader4|}}} }}
| monarch = {{{monarch4|}}}
| nominator = {{{nominator4|}}}
| successor = {{{successor4|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach4|}}}
| termlabel = {{{term_label4|{{{termlabel4|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend4|}}}||_}}end4|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart4termend4|}}}||_{{{termend4}}}start4|{{{term_end4|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart4|}}}|{{{termstart4}}}|{{{term_start4|}}}}}
| term = {{{term4|}}}
| title = {{{title4|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term4|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname5|}}}
| 1namedata = {{{1namedata5|}}}
| alongside = {{{alongside5|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from5|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer5|}}} |r|d {{{appointer5}}5} | {{{appointed5|}}} }}
| assembly = {{{assembly5|}}}
| chancellor = {{{chancellor5|}}}
| co-leader = {{{co-leader5|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM5|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM5|}}} |AM|MP {{{constituency_AM5}}5} | {{{constituency_MP5|}}} }}
| constituency = {{{constituency5|}}}
| country = {{{country5|}}}
| district = {{{district5|}}}
| firstminister = {{{firstminister5|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general5|}}}|-|_}}general5|}}}
| governor_general = {{{governor_general5|}}}
| governor = {{{governor5|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr5|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader5|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader5|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader5|}}} ||_ {{{majorityleader5}}leader5} | {{{majority_leader5|}}} }}
| majority = {{{majority5|}}}
| minister = {{{minister5|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader5|}}} ||_ {{{minorityleader5}}leader5} | {{{minority_leader5|}}} }}
| monarch = {{{monarch5|}}}
| nominator = {{{nominator5|}}}
| successor = {{{successor5|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach5|}}}
| termlabel = {{{term_label5|{{{termlabel5|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend5|}}}||_}}end5|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart5termend5|}}}||_{{{termend5}}}start5|{{{term_end5|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart5|}}}|{{{termstart5}}}|{{{term_start5|}}}}}
| term = {{{term5|}}}
| title = {{{title5|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term5|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname6|}}}
| 1namedata = {{{1namedata6|}}}
| alongside = {{{alongside6|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from6|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer6|}}} |r|d {{{appointer6}}6} | {{{appointed6|}}} }}
| assembly = {{{assembly6|}}}
| chancellor = {{{chancellor6|}}}
| co-leader = {{{co-leader6|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM6|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM6|}}} |AM|MP {{{constituency_AM6}}6} | {{{constituency_MP6|}}} }}
| constituency = {{{constituency6|}}}
| country = {{{country6|}}}
| district = {{{district6|}}}
| firstminister = {{{firstminister6|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general6|}}}|-|_}}general6|}}}
| governor_general = {{{governor_general6|}}}
| governor = {{{governor6|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr6|}}}
| minister_from = {{{minister_from6|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader6|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader6|}}} ||_ {{{majorityleader6}}leader6} | {{{majority_leader6|}}} }}
| majority = {{{majority6|}}}
| minister = {{{minister6|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader6|}}} ||_ {{{minorityleader6}}leader6} | {{{minority_leader6|}}} }}
| monarch = {{{monarch6|}}}
| nominator = {{{nominator6|}}}
| successor = {{{successor6|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach6|}}}
| termlabel = {{{term_label6|{{{termlabel6|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend6|}}}||_}}end6|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart6termend6|}}}||_{{{termend6}}}start6|{{{term_end6|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart6|}}}|{{{termstart6}}}|{{{term_start6|}}}}}
| term = {{{term6|}}}
| title = {{{title6|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term6|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname7|}}}
| 1namedata = {{{1namedata7|}}}
| alongside = {{{alongside7|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from7|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer7|}}} |r|d {{{appointer7}}7} | {{{appointed7|}}} }}
| assembly = {{{assembly7|}}}
| chancellor = {{{chancellor7|}}}
| co-leader = {{{co-leader7|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM7|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM7|}}} |AM|MP {{{constituency_AM7}}7} | {{{constituency_MP7|}}} }}
| constituency = {{{constituency7|}}}
| country = {{{country7|}}}
| district = {{{district7|}}}
| firstminister = {{{firstminister7|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general7|}}}|-|_}}general7|}}}
| governor_general = {{{governor_general7|}}}
| governor = {{{governor7|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr7|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader7|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader7|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader7|}}} ||_ {{{majorityleader7}}leader7} | {{{majority_leader7|}}} }}
| majority = {{{majority7|}}}
| minister = {{{minister7|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader7|}}} ||_ {{{minorityleader7}}leader7} | {{{minority_leader7|}}} }}
| monarch = {{{monarch7|}}}
| nominator = {{{nominator7|}}}
| successor = {{{successor7|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach7|}}}
| termlabel = {{{term_label7|{{{termlabel7|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend7|}}}||_}}end7|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart7termend7|}}}||_{{{termend7}}}start7|{{{term_end7|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart7|}}}|{{{termstart7}}}|{{{term_start7|}}}}}
| term = {{{term7|}}}
| title = {{{title7|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term7|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname8|}}}
| 1namedata = {{{1namedata8|}}}
| alongside = {{{alongside8|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from8|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer8|}}} |r|d {{{appointer8}}8} | {{{appointed8|}}} }}
| assembly = {{{assembly8|}}}
| chancellor = {{{chancellor8|}}}
| co-leader = {{{co-leader8|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM8|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM8|}}} |AM|MP {{{constituency_AM8}}8} | {{{constituency_MP8|}}} }}
| constituency = {{{constituency8|}}}
| country = {{{country8|}}}
| district = {{{district8|}}}
| firstminister = {{{firstminister8|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general8|}}}|-|_}}general8|}}}
| governor_general = {{{governor_general8|}}}
| governor = {{{governor8|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr8|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader8|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader8|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader8|}}} ||_ {{{majorityleader8}}leader8} | {{{majority_leader8|}}} }}
| majority = {{{majority8|}}}
| minister = {{{minister8|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader8|}}} ||_ {{{minorityleader8}}leader8} | {{{minority_leader8|}}} }}
| monarch = {{{monarch8|}}}
| nominator = {{{nominator8|}}}
| successor = {{{successor8|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach8|}}}
| termlabel = {{{term_label8|{{{termlabel8|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend8|}}}||_}}end8|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart8termend8|}}}||_{{{termend8}}}start8|{{{term_end8|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart8|}}}|{{{termstart8}}}|{{{term_start8|}}}}}
| term = {{{term8|}}}
| title = {{{title8|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term8|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname9|}}}
| 1namedata = {{{1namedata9|}}}
| alongside = {{{alongside9|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from9|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer9|}}} |r|d {{{appointer9}}9} | {{{appointed9|}}} }}
| assembly = {{{assembly9|}}}
| chancellor = {{{chancellor9|}}}
| co-leader = {{{co-leader9|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM9|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM9|}}} |AM|MP {{{constituency_AM9}}9} | {{{constituency_MP9|}}} }}
| constituency = {{{constituency9|}}}
| country = {{{country9|}}}
| district = {{{district9|}}}
| firstminister = {{{firstminister9|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general9|}}}|-|_}}general9|}}}
| governor_general = {{{governor_general9|}}}
| governor = {{{governor9|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr9|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader9|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader9|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader9|}}} ||_ {{{majorityleader9}}leader9} | {{{majority_leader9|}}} }}
| majority = {{{majority9|}}}
| minister = {{{minister9|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader9|}}} ||_ {{{minorityleader9}}leader9} | {{{minority_leader9|}}} }}
| monarch = {{{monarch9|}}}
| nominator = {{{nominator9|}}}
| successor = {{{successor9|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach9|}}}
| termlabel = {{{term_label9|{{{termlabel9|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend9|}}}||_}}end9|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart9termend9|}}}||_{{{termend9}}}start9|{{{term_end9|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart9|}}}|{{{termstart9}}}|{{{term_start9|}}}}}
| term = {{{term9|}}}
| title = {{{title9|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term9|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname0|}}}
| 1namedata = {{{1namedata0|}}}
| 2blankname = {{{2blankname0|}}}
| 2namedata = {{{2namedata0|}}}
| 3blankname = {{{3blankname0|}}}
| 3namedata = {{{3namedata0|}}}
| 4blankname = {{{4blankname0|}}}
| 4namedata = {{{4namedata0|}}}
| 5blankname = {{{5blankname0|}}}
| 5namedata = {{{5namedata0|}}}
| alongside = {{{alongside0|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from0|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if:{{{appointer0|}}}|r|d}}0|}}}
| assembly = {{{assembly0|}}}
| chancellor = {{{chancellor0|}}}
| co-leader = {{{co-leader0|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM0|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if:{{{constituency_AM0|}}}|AM|MP}}0|}}}
| constituency = {{{constituency0|}}}
| country = {{{country0|}}}
| deputy = {{{deputy0|}}}
| district = {{{district0|}}}
| firstminister = {{{firstminister0|}}}
| governor_general = {{{governor{{#if:{{{governor-general0|}}}|-|_}}general0|}}}
| governor = {{{governor0|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr0|}}}
| jr/sr and state = {{{jr/sr and state0|}}}
| leader = {{{leader0|}}}
| legislature = {{{legislature0|}}}
| lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor0|}}}
| lieutenant = {{{lieutenant0|}}}
| minister_from = {{{minister_from0|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader0|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader0|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if:{{{majorityleader0|}}}||_}}leader0|}}}
| majority = {{{majority0|}}}
| minister = {{{minister0|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if:{{{minorityleader0|}}}||_}}leader0|}}}
| monarch = {{{monarch0|}}}
| nominator = {{{nominator0|}}}
| office = {{{office0|}}}
| order = {{{order0|}}}
| parliament = {{{parliament0|}}}
| predecessor = {{{predecessor0|}}}
| preceding = {{{preceding0|}}}
| preceded = {{{preceded0|}}}
| premier = {{{premier0|}}}
| president = {{{president0|}}}
| primeminister = {{{primeminister0|}}}
| riding = {{{riding0|}}}
| state_assembly = {{{state_assembly0|}}}
| state_delegate = {{{state_delegate0|}}}
| state_house = {{{state_house0|}}}
| state_legislature = {{{state_legislature0|}}}
| state_senate = {{{state_senate0|}}}
| state = {{{state0|}}}
| succeeded = {{{succeeded0|}}}
| succeeding = {{{succeeding0|}}}
| successor = {{{successor0|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach0|}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend0|}}}||_}}end0|}}}
| termstart = {{{term{{#if:{{{termstart0|}}}||_}}start0|}}}
| term = {{{term0|}}}
| title = {{{title0|}}}
| vicegovernor = {{{vicegovernor0|}}}
| vicepresident = {{{vicepresident0|}}}
| vicepremier = {{{vicepremier0|}}}
| viceprimeminister = {{{viceprimeminister0|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term0|}}}
}}
{{Infobox officeholder/Office|
| 1blankname = {{{1blankname10|}}}
| 1namedata = {{{1namedata10|}}}
| alongside = {{{alongside10|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from10|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer10|}}} |r|d {{{appointer10}}10} | {{{appointed10|}}} }}
| assembly = {{{assembly10|}}}
| chancellor = {{{chancellor10|}}}
| co-leader = {{{co-leader10|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM10|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM10|}}} |AM|MP {{{constituency_AM10}}10} | {{{constituency_MP10|}}} }}
| constituency = {{{constituency10|}}}
| country = {{{country10|}}}
| district = {{{district10|}}}
| firstminister = {{{firstminister10|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general10|}}}|-|_}}general10|}}}
| governor_general = {{{governor_general10|}}}
| governor = {{{governor10|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr10|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader10|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader10|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader10|}}} ||_ {{{majorityleader10}}leader10} | {{{majority_leader10|}}} }}
| majority = {{{majority10|}}}
| minister = {{{minister10|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader10|}}} ||_ {{{minorityleader10}}leader10} | {{{minority_leader10|}}} }}
| monarch = {{{monarch10|}}}
| nominator = {{{nominator10|}}}
| successor = {{{successor10|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach10|}}}
| termlabel = {{{term_label10|{{{termlabel10|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend10|}}}||_}}end10|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart10termend10|}}}||_{{{termend10}}}start10|{{{term_end10|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart10|}}}|{{{termstart10}}}|{{{term_start10|}}}}}
| term = {{{term10|}}}
| title = {{{title10|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term10|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname11|}}}
| 1namedata = {{{1namedata11|}}}
| alongside = {{{alongside11|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from11|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer11|}}} |r|d {{{appointer11}}11} | {{{appointed11|}}} }}
| assembly = {{{assembly11|}}}
| chancellor = {{{chancellor11|}}}
| co-leader = {{{co-leader11|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM11|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM11|}}} |AM|MP {{{constituency_AM11}}11} | {{{constituency_MP11|}}} }}
| constituency = {{{constituency11|}}}
| country = {{{country11|}}}
| district = {{{district11|}}}
| firstminister = {{{firstminister11|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general11|}}}|-|_}}general11|}}}
| governor_general = {{{governor_general11|}}}
| governor = {{{governor11|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr11|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader11|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader11|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader11|}}} ||_ {{{majorityleader11}}leader11} | {{{majority_leader11|}}} }}
| majority = {{{majority11|}}}
| minister = {{{minister11|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader11|}}} ||_ {{{minorityleader11}}leader11} | {{{minority_leader11|}}} }}
| monarch = {{{monarch11|}}}
| nominator = {{{nominator11|}}}
| successor = {{{successor11|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach11|}}}
| termlabel = {{{term_label11|{{{termlabel11|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend11|}}}||_}}end11|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart11termend11|}}}||_{{{termend11}}}start11|{{{term_end11|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart11|}}}|{{{termstart11}}}|{{{term_start11|}}}}}
| term = {{{term11|}}}
| title = {{{title11|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term11|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname12|}}}
| 1namedata = {{{1namedata12|}}}
| alongside = {{{alongside12|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from12|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer12|}}} |r|d {{{appointer12}}12} | {{{appointed12|}}} }}
| assembly = {{{assembly12|}}}
| chancellor = {{{chancellor12|}}}
| co-leader = {{{co-leader12|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM12|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM12|}}} |AM|MP {{{constituency_AM12}}12} | {{{constituency_MP12|}}} }}
| constituency = {{{constituency12|}}}
| country = {{{country12|}}}
| district = {{{district12|}}}
| firstminister = {{{firstminister12|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general12|}}}|-|_}}general12|}}}
| governor_general = {{{governor_general12|}}}
| governor = {{{governor12|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr12|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader12|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader12|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader12|}}} ||_ {{{majorityleader12}}leader12} | {{{majority_leader12|}}} }}
| majority = {{{majority12|}}}
| minister = {{{minister12|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader12|}}} ||_ {{{minorityleader12}}leader12} | {{{minority_leader12|}}} }}
| monarch = {{{monarch12|}}}
| nominator = {{{nominator12|}}}
| successor = {{{successor12|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach12|}}}
| termlabel = {{{term_label12|{{{termlabel12|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend12|}}}||_}}end12|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart12termend12|}}}||_{{{termend12}}}start12|{{{term_end12|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart12|}}}|{{{termstart12}}}|{{{term_start12|}}}}}
| term = {{{term12|}}}
| title = {{{title12|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term12|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname13|}}}
| 1namedata = {{{1namedata13|}}}
| alongside = {{{alongside13|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from13|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer13|}}} |r|d {{{appointer13}}13} | {{{appointed13|}}} }}
| assembly = {{{assembly13|}}}
| chancellor = {{{chancellor13|}}}
| co-leader = {{{co-leader13|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM13|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM13|}}} |AM|MP {{{constituency_AM13}}13} | {{{constituency_MP13|}}} }}
| constituency = {{{constituency13|}}}
| country = {{{country13|}}}
| district = {{{district13|}}}
| firstminister = {{{firstminister13|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general13|}}}|-|_}}general13|}}}
| governor_general = {{{governor_general13|}}}
| governor = {{{governor13|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr13|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader13|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader13|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader13|}}} ||_ {{{majorityleader13}}leader13} | {{{majority_leader13|}}} }}
| majority = {{{majority13|}}}
| minister = {{{minister13|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader13|}}} ||_ {{{minorityleader13}}leader13} | {{{minority_leader13|}}} }}
| monarch = {{{monarch13|}}}
| nominator = {{{nominator13|}}}
| successor = {{{successor13|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach13|}}}
| termlabel = {{{term_label13|{{{termlabel13|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend13|}}}||_}}end13|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart13termend13|}}}||_{{{termend13}}}start13|{{{term_end13|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart13|}}}|{{{termstart13}}}|{{{term_start13|}}}}}
| term = {{{term13|}}}
| title = {{{title13|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term13|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/Office|
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname14|}}}
| 1namedata = {{{1namedata14|}}}
| alongside = {{{alongside14|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from14|}}}
| appointer = {{{appointe{{#if: {{{appointer14|}}} |r|d {{{appointer14}}14} | {{{appointed14|}}} }}
| assembly = {{{assembly14|}}}
| chancellor = {{{chancellor14|}}}
| co-leader = {{{co-leader14|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM14|}}}|AM|MP}} = {{{constituency_{{#if: {{{constituency_AM14|}}} |AM|MP {{{constituency_AM14}}14} | {{{constituency_MP14|}}} }}
| constituency = {{{constituency14|}}}
| country = {{{country14|}}}
| district = {{{district14|}}}
| firstminister = {{{firstminister14|}}}
| governor_generalgovernor-general = {{{governor{{#if:{{{governor-general14|}}}|-|_}}general14|}}}
| governor_general = {{{governor_general14|}}}
| governor = {{{governor14|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr14|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader14|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader14|}}}
| majority_leader = {{{majority{{#if: {{{majorityleader14|}}} ||_ {{{majorityleader14}}leader14} | {{{majority_leader14|}}} }}
| majority = {{{majority14|}}}
| minister = {{{minister14|}}}
| minority_leader = {{{minority{{#if: {{{minorityleader14|}}} ||_ {{{minorityleader14}}leader14} | {{{minority_leader14|}}} }}
| monarch = {{{monarch14|}}}
| nominator = {{{nominator14|}}}
| successor = {{{successor14|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach14|}}}
| termlabel = {{{term_label14|{{{termlabel14|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{{term{{#if:{{{termend14|}}}||_}}end14|}}}
| termstarttermend = {{{term{{#if:{{{termstart14termend14|}}}||_{{{termend14}}}start14|{{{term_end14|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart14|}}}|{{{termstart14}}}|{{{term_start14|}}}}}
| term = {{{term14|}}}
| title = {{{title14|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term14|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname15|}}}
| 1namedata = {{{1namedata15|}}}
| 2blankname = {{{2blankname15|}}}
| 2namedata = {{{2namedata15|}}}
| 3blankname = {{{3blankname15|}}}
| 3namedata = {{{3namedata15|}}}
| 4blankname = {{{4blankname15|}}}
| 4namedata = {{{4namedata15|}}}
| 5blankname = {{{5blankname15|}}}
| 5namedata = {{{5namedata15|}}}
| alongside = {{{alongside15|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from15|}}}
| appointer = {{#if: {{{appointer15|}}} | {{{appointer15}}} | {{{appointed15|}}} }}
| assembly = {{{assembly15|}}}
| chancellor = {{{chancellor15|}}}
| co-leader = {{{co-leader15|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM15|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM15|}}} | {{{constituency_AM15}}} | {{{constituency_MP15|}}} }}
| constituency = {{{constituency15|}}}
| country = {{{country15|}}}
| deputy = {{{deputy15|}}}
| district = {{{district15|}}}
| firstminister = {{{firstminister15|}}}
| governor-general = {{{governor-general15|}}}
| governor_general = {{{governor_general15|}}}
| governor = {{{governor15|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr15|}}}
| jr/sr and state = {{{jr/sr and state15|}}}
| leader = {{{leader15|}}}
| legislature = {{{legislature15|}}}
| lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor15|}}}
| lieutenant = {{{lieutenant15|}}}
| minister_from = {{{minister_from15|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader15|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader15|}}}
| majority_leader = {{#if: {{{majorityleader15|}}} | {{{majorityleader15}}} | {{{majority_leader15|}}} }}
| majority = {{{majority15|}}}
| minister = {{{minister15|}}}
| minority_leader = {{#if: {{{minorityleader15|}}} | {{{minorityleader15}}} | {{{minority_leader15|}}} }}
| monarch = {{{monarch15|}}}
| nominator = {{{nominator15|}}}
| office = {{{office15|}}}
| order = {{{order15|}}}
| parliament = {{{parliament15|}}}
| predecessor = {{{predecessor15|}}}
| preceding = {{{preceding15|}}}
| preceded = {{{preceded15|}}}
| premier = {{{premier15|}}}
| president = {{{president15|}}}
| primeminister = {{{primeminister15|}}}
| riding = {{{riding15|}}}
| state_assembly = {{{state_assembly15|}}}
| state_delegate = {{{state_delegate15|}}}
| state_house = {{{state_house15|}}}
| state_legislature = {{{state_legislature15|}}}
| state_senate = {{{state_senate15|}}}
| state = {{{state15|}}}
| succeeded = {{{succeeded15|}}}
| succeeding = {{{succeeding15|}}}
| successor = {{{successor15|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach15|}}}
| termlabel = {{{term_label15|{{{termlabel15|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{#if:{{{termend15|}}}|{{{termend15}}}|{{{term_end15|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart15|}}}|{{{termstart15}}}|{{{term_start15|}}}}}
| term = {{{term15|}}}
| title = {{{title15|}}}
| vicegovernor = {{{vicegovernor15|}}}
| vicepresident = {{{vicepresident15|}}}
| vicepremier = {{{vicepremier15|}}}
| viceprimeminister = {{{viceprimeminister15|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term15|}}}
}}}}<!--
-->{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||
{{Infobox officeholder/office|color={{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes|#eee|lavender}}
| 1blankname = {{{1blankname16|}}}
| 1namedata = {{{1namedata16|}}}
| 2blankname = {{{2blankname16|}}}
| 2namedata = {{{2namedata16|}}}
| 3blankname = {{{3blankname16|}}}
| 3namedata = {{{3namedata16|}}}
| 4blankname = {{{4blankname16|}}}
| 4namedata = {{{4namedata16|}}}
| 5blankname = {{{5blankname16|}}}
| 5namedata = {{{5namedata16|}}}
| alongside = {{{alongside16|}}}
| ambassador_from = {{{ambassador_from16|}}}
| appointer = {{#if: {{{appointer16|}}} | {{{appointer16}}} | {{{appointed16|}}} }}
| assembly = {{{assembly16|}}}
| chancellor = {{{chancellor16|}}}
| co-leader = {{{co-leader16|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM16|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM16|}}} | {{{constituency_AM16}}} | {{{constituency_MP16|}}} }}
| constituency = {{{constituency16|}}}
| country = {{{country16|}}}
| deputy = {{{deputy16|}}}
| district = {{{district16|}}}
| firstminister = {{{firstminister16|}}}
| governor-general = {{{governor-general16|}}}
| governor_general = {{{governor_general16|}}}
| governor = {{{governor16|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr16|}}}
| jr/sr and state = {{{jr/sr and state16|}}}
| leader = {{{leader16|}}}
| legislature = {{{legislature16|}}}
| lieutenant_governor = {{{lieutenant_governor16|}}}
| lieutenant = {{{lieutenant16|}}}
| minister_from = {{{minister_from16|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader16|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader16|}}}
| majority_leader = {{#if: {{{majorityleader16|}}} | {{{majorityleader16}}} | {{{majority_leader16|}}} }}
| majority = {{{majority16|}}}
| minister = {{{minister16|}}}
| minority_leader = {{#if: {{{minorityleader16|}}} | {{{minorityleader16}}} | {{{minority_leader16|}}} }}
| monarch = {{{monarch16|}}}
| nominator = {{{nominator16|}}}
| office = {{{office16|}}}
| order = {{{order16|}}}
| parliament = {{{parliament16|}}}
| predecessor = {{{predecessor16|}}}
| preceding = {{{preceding16|}}}
| preceded = {{{preceded16|}}}
| premier = {{{premier16|}}}
| president = {{{president16|}}}
| primeminister = {{{primeminister16|}}}
| riding = {{{riding16|}}}
| state_assembly = {{{state_assembly16|}}}
| state_delegate = {{{state_delegate16|}}}
| state_house = {{{state_house16|}}}
| state_legislature = {{{state_legislature16|}}}
| state_senate = {{{state_senate16|}}}
| state = {{{state16|}}}
| succeeded = {{{succeeded16|}}}
| succeeding = {{{succeeding16|}}}
| successor = {{{successor16|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach16|}}}
| termlabel = {{{term_label16|{{{termlabel16|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{#if:{{{termend16|}}}|{{{termend16}}}|{{{term_end16|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart16|}}}|{{{termstart16}}}|{{{term_start16|}}}}}
| term = {{{term16|}}}
| title = {{{title16|}}}
| vicegovernor = {{{vicegovernor16|}}}
| vicepresident = {{{vicepresident16|}}}
| vicepremier = {{{vicepremier16|}}}
| viceprimeminister = {{{viceprimeminister16|}}}
| party = {{{party|}}}
| prior_term = {{{prior_term16|}}}
}}}}
 
 
<!----------Personal data---------->
| header19 = {{#if:{{{pronunciation|}}}{{{birth_name|{{{birthname|}}}}}}{{{birth_date|}}}{{{birth_place|}}}{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}{{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}{{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}{{{citizenship|}}}{{{nationality|}}}{{{party|}}}{{{otherparty|}}}{{{spouse|}}}{{{partner|}}}{{{relations|}}}{{{children|}}}{{{parents|}}}{{{residence|}}}{{{education|}}}{{{alma_mater|}}}{{{occupation|}}}{{{profession|}}}{{{known_for|}}}{{{cabinet|}}}{{{committees|}}}{{{portfolio|}}}{{{religion|}}}{{{awards|}}}{{{data1|}}}{{{data2|}}}{{{data3|}}}{{{data4|}}}{{{data5|}}}|ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ}}
{{Infobox officeholder/Personal data
| label20 = အသံထွက်
| birth_name = {{{birth_name|{{{birthname|}}}}}}
| birth_datedata20 = {{{birth_datepronunciation|}}}
 
| birth_place = {{{birth_place|}}}
| label21 = မွေးဖွား
| death_date = {{{death_date|}}}
| data21 = {{br separated entries
| death_place = {{{death_place|}}}
|1 = {{#if:{{{birth_name|{{{birthname|}}}}}}|<span class="nickname">{{{birth_name|{{{birthname}}}}}}</span>}}
| restingplace = {{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}
|2 = {{{birth_date|}}}
| restingplacecoordinates = {{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}
| citizenship3 = {{{citizenshipbirth_place|}}}
}}
| nationality = {{{nationality|}}}
 
| party = {{{party|}}}
| label22 = ကွယ်လွန်
| otherparty = {{{otherparty|}}}
| data22 = {{br separated entries|{{{death_date|}}}|{{{death_place|}}}}}
| spouse = {{{spouse|}}}
 
| partner = {{{partner|}}}
| label23 = သင်္ဂြိုလ်ရာနေရာ
| relations = {{{relations|}}}
| class23 = label
| children = {{{children|}}}
| data23 = {{br separated entries|{{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}|{{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}}}
| residence = {{{residence|}}}
 
| alma_mater = {{{alma_mater|}}}
| label24 = နိုင်ငံသား
| occupation = {{{occupation|}}}
| professiondata24 = {{{professioncitizenship|}}}
 
| cabinet = {{{cabinet|}}}
| label25 = လူမျိုး
| committees = {{{committees|}}}
| portfoliodata25 = {{{portfolionationality|}}}
 
| religion = {{{religion|}}}
| label26 = နိုင်ငံရေးပါတီ
| blank1= {{{blank1|}}}
| data1data26 = {{#switch:{{{data1|party}}}
| [[United States Democratic Party|ဒီမိုကရက်]]
| blank2= {{{blank2|}}}
| [[Democratic Party (United States)|ဒီမိုကရက်တစ်]]
| data2= {{{data2|}}}
| [[Democratic Party (United States)|ဒီမိုကရက်]] = [[Democratic Party (United States)|ဒီမိုကရက်တစ်]]
| blank3= {{{blank3|}}}
| [[Republican Party (United States)|Republican]]
| data3= {{{data3|}}}
| [[United States Republican Party]]
| blank4= {{{blank4|}}}
| [[United States Republican Party|Republican]]
| data4= {{{data4|}}}
| [[Republican Party (United States)|Republican Party]] = [[Republican Party (United States)|Republican]]
| blank5= {{{blank5|}}}
| [[ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ|ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ]]
| data5= {{{data5|}}}
| [[ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ|ကွန်ဆာဗေးတစ်]] = [[ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ|ကွန်ဆာဗေးတစ်]]
| website= {{{website|}}}
| [[လေဘာပါတီ|လေဘာပါတီ]]
| nickname = {{{nickname|}}}
| [[လေဘာပါတီ|လေဘာ]] = [[လေဘာပါတီ|လေဘာ]]
| allegiance = {{{allegiance|}}}
| [[Conservative Party of Canada|Conservative Party]]
| branch = {{{branch|}}}
| [[Conservative Party of Canada|Conservative]] = [[Conservative Party of Canada|Conservative]]
| serviceyears ={{{serviceyears|}}}
| [[Liberal Party of Canada|Liberal Party]]
| rank = {{{rank|}}}
| [[Liberal Party of Canada|Liberal]] = [[Liberal Party of Canada|Liberal]]
| unit = {{{unit|}}}
| KMT
| commands = {{{commands|}}}
| Kuomintang
| battles = {{{battles|}}}
| [[KMT]]
| awards = {{{awards|}}}
| [[ကွန်မင်တန်ပါတီ|KMT]]
| military_blank1= {{{military_blank1|}}}
| [[ကွန်မင်တန်ပါတီ]]
| military_data1= {{{military_data1|}}}
| Kuomintang (KMT)
| military_blank2= {{{military_blank2|}}}
| [[ကွန်မင်တန်ပါတီ]] (KMT)
| military_data2= {{{military_data2|}}}
| {{KMT}} (KMT)
| military_blank3= {{{military_blank3|}}}
| {{KMT}} = [[ကွန်မင်တန်ပါတီ]]
| military_data3= {{{military_data3|}}}
| DPP
| military_blank4= {{{military_blank4|}}}
| [[ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ|DPP]]
| military_data4= {{{military_data4|}}}
| [[ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ]]
| military_blank5= {{{military_blank5|}}}
| {{DPP}} = [[ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ]]
| military_data5= {{{military_data5|}}}
| footnotes#default = {{{footnotesparty|}}} }}
 
| date= {{{date|}}}
| label27 = အခြား<br />နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှု
| year= {{{year|}}}
| sourcedata27 = {{{sourceotherparty|}}}
 
| signature = {{{signature|}}}
| label28 = အရပ်အမြင့်
| signature_alt = {{{signature_alt|}}}
| data28 = {{#if:{{{height|}}}|{{infobox person/height|{{{height|}}}}}}}
}}
 
|}{{#switch:{{ucfirst:{{{image|}}}}}
| label29 = ကြင်ဖော်
|Replace this image male.svg
| data29 = {{{spouse|}}}
|Replace_this_image_male.svg
 
|Replace this image female.svg
| label30 = လက်တွဲဖော်
|Replace_this_image_female.svg=[[Category:Infobox person using placeholder image]]
| data30 = {{{partner|}}}
}}{{#if:{{{pronunciation|}}}|[[Category:Biography template using pronunciation]]}}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
 
| label31 = ဆွေမျိုးသားချင်း
| data31 = {{{relations|}}}
 
| label32 = သားသမီး
| data32 = {{{children|}}}
 
| label33 = မိဘ
| data33 = {{{parents|}}}
 
| label34 = နေထိုင်ရာ
| class34 = {{#if:{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}||label}}
| data34 = {{{residence|}}}
 
| label35 = ပညာရေး
| data35 = {{{education|}}}
 
| label36 = [[မိခင်ကျောင်း]]
| data36 = {{{alma_mater|}}}
 
| label37 = အလုပ်အကိုင်
| data37 = {{{occupation|}}}
 
| label38 = ကျွမ်းကျင်မှု
| data38 = {{{profession|}}}
 
| label40 = ကျော်ကြားမှု
| data40 = {{{known_for|}}}
 
| label41 = အစိုးရအဖွဲ့
| data41 = {{{cabinet|}}}
 
| label42 = ကော်မတီများ
| data42 = {{{committees|}}}
 
| label43 = Portfolio
| data43 = {{{portfolio|}}}
 
| label44 = ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ
| data44 = {{{religion|}}}
 
| label45 = {{#if:{{{mawards|}}}|ရရှိခဲ့သော ဆုတံဆိပ်များ|ဆုတံဆိပ်များ}}
| data45 = {{{awards|}}}
 
| label46 = {{{blank1}}}
| data46 = {{{data1|}}}
 
| label47 = {{{blank2}}}
| data47 = {{{data2|}}}
 
| label48 = {{{blank3}}}
| data48 = {{{data3|}}}
 
| label49 = {{{blank4}}}
| data49 = {{{data4|}}}
 
| label50 = {{{blank5}}}
| data50 = {{{data5|}}}
 
| label51 = လက်မှတ်
| data51 = {{#if:{{{signature|}}}|[[File:{{{signature}}}|128x80px|alt={{{signature_alt|}}}|{{PAGENAME}}၏ လက်မှတ်]]}}
 
| label52 = ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
| data52 = {{{website|}}}
 
| header53 = {{#if:{{{allegiance|}}}{{{branch|}}}{{{serviceyears|}}}{{{rank|}}}{{{unit|}}}{{{commands|}}}{{{battles|}}}{{{military_blank1|}}}|စစ်မှုထမ်းခြင်း}}
 
| label54 = နာမည်ပြောင်
| data54 = {{{nickname|}}}
 
| label55 = သစ္စာခံနိုင်ငံ
| data55 = {{{allegiance|}}}
 
| label56 = တပ်/တပ်ဖွဲ့ခွဲ
| data56 = {{{branch|}}}
 
| label57 = အမှုထမ်းကာလ
| data57 = {{{serviceyears|}}}
 
| label58 = ရာထူး
| data58 = {{{rank|}}}
 
| label59 = Unit
| data59 = {{{unit|}}}
 
| label60 = Commands
| data60 = {{{commands|}}}
 
| label61 = တိုက်ပွဲ/စစ်ပွဲများ
| data61 = {{{battles|}}}
 
| label62 = {{#if:{{{awards|}}}|စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ဆုတံဆိပ်များ|ဆုတံဆိပ်များ}}
| data62 = {{{mawards|}}}
 
| label63 = {{{military_blank1}}}
| data63 = {{{military_data1|}}}
 
| label64 = {{{military_blank2}}}
| data64 = {{{military_data2|}}}
 
| label65 = {{{military_blank3}}}
| data65 = {{{military_data3|}}}
 
| label66 = {{{military_blank4}}}
| data66 = {{{military_data4|}}}
 
| label67 = {{{military_blank5}}}
| data67 = {{{military_data5|}}}
 
| data68 = {{{module|}}}
| data69 = {{{module2|}}}
| data70 = {{{module3|}}}
| data71 = {{{module4|}}}
| data72 = {{{module5|}}}
| data81 = {{{footnotes|}}}
| belowstyle = border-top: 1px solid right; font-size: 90%
| below = {{#if:{{{date|}}}| As of {{{date}}}{{#if:{{{year|}}}|, {{{year}}}}}{{#if:{{{source|}}}|<br />ရင်းမြစ်: [{{{source}}}]}} }}
 
}}{{#if:{{{1blankname0|}}}{{{1namedata0|}}}{{{2blankname0|}}}{{{2namedata0|}}}{{{3blankname0|}}}{{{3namedata0|}}}{{{4blankname0|}}}{{{4namedata0|}}}{{{5blankname0|}}}{{{5namedata0|}}}{{{alongside0|}}}{{{ambassador_from0|}}}{{{appointer0|}}}{{{assembly0|}}}{{{chancellor0|}}}{{{co-leader0|}}}{{{constituency_AM0|}}}{{{constituency0|}}}{{{country0|}}}{{{deputy0|}}}{{{district0|}}}{{{firstminister0|}}}{{{governor-general0|}}}{{{governor0|}}}{{{jr/sr0|}}}{{{jr/sr and state0|}}}{{{leader0|}}}{{{legislature0|}}}{{{lieutenant_governor0|}}}{{{lieutenant0|}}}{{{minister_from0|}}}{{{minority_floor_leader0|}}}{{{majority_floor_leader0|}}}{{{majorityleader0|}}}{{{majority0|}}}{{{minister0|}}}{{{minorityleader0|}}}{{{monarch0|}}}{{{nominator0|}}}{{{office0|}}}{{{order0|}}}{{{parliament0|}}}{{{predecessor0|}}}{{{preceding0|}}}{{{preceded0|}}}{{{premier0|}}}{{{president0|}}}{{{primeminister0|}}}{{{riding0|}}}{{{state_assembly0|}}}{{{state_delegate0|}}}{{{state_house0|}}}{{{state_legislature0|}}}{{{state_senate0|}}}{{{state0|}}}{{{succeeded0|}}}{{{succeeding0|}}}{{{successor0|}}}{{{taoiseach0|}}}{{{termend0|}}}{{{termstart0|}}}{{{term0|}}}{{{title0|}}}{{{vicegovernor0|}}}{{{vicepresident0|}}}{{{vicepremier0|}}}{{{viceprimeminister0|}}}{{{prior_term0|}}}{{{appointe0|}}}{{{constituency_0|}}}|[[Category:Pages using infobox officeholder with office0]]
}}{{#if:{{{speaker|}}}|{{#if:{{{nominee|}}}{{{candidate|}}}||[[Category:Pages using infobox officeholder with speaker and without nominee or candidate]]}}
}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>