"ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
{{Infobox non-profit
| name = ကမျဘာလုံးဆိုငရြာ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ရနပြုံငှအဖှေဲ့
| name = ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ သဘာဝပတျဝနျးကငြျ ရနျပုံငှအေဖှဲ့
| image = WWF logo.svg
| image_size = 125px
| map2 = | map2_size = | map2_alt = | map2_caption =
| abbreviation = WWF
| motto = လူသားနှငြ့ သဘာဝ သဟဇာတဖှစသြော အနာဂတတြစခြု တညဆြောကရြနြ
| motto = လူသားနှငျ့ သဘာဝ သဟဇာတဖွစျသော အနာဂတျတစျခု တညျဆောကျရနျ
| formation = {{start date|1961|04|29|df=y}} <sup>a</sup>
| founders =
* [[Godfrey A. Rockefeller]]
</div>
| type = [[အလှူအတနျးအလှူအတနြး ရနျပုံငှေရနပြုံငှေ]]
| tax_id = <!-- or | vat_id = (for non-profit org) -->
| registration_id = <!-- for non-profit org -->
| status =
| purpose = [[သဘာဝပတဝြနြးကငွရြေးရာ]] {{hlist |[[ထိနြးသိမြးရေး (ကငွ့ဝြတြ)|ထိနြးသိမြးရေး]] |[[ဂဟဗေဒေ]]}}
| purpose = [[သဘာဝပတျဝနျးကငြျရေးရာ]] {{hlist |[[ထိနျးသိမျးရေး (ကငြ့ျဝတျ)|ထိနျးသိမျးရေး]] |[[ဂဟေဗဒေ]]}}
| headquarters = Avenue du Mont-Blanc,<br />[[ဂလနျး၊ဂလနြး၊ ဆှစျဇာလနျဆှစဇြာလနြ|ဂလနျးဂလနြး]]၊ [[ဗော့ဒျဗော့ဒြ]]၊ ဆှစျဇာလနျ။ဆှစဇြာလနြ။
| location =
| coords = {{nowrap|{{coord|46.4171864|6.2709482|display=inline}}}}
| region = ကမျဘာ့တဝှမြးလုံး
| region = ကမ်ဘာ့တဝှမျးလုံး
| methods = {{hlist|class=nowrap |စညျးရုံးလှုံ့ဆောျခွငျးစညြးရုံးလှုံ့ဆောခြှငြး |သုတသေနသုတသနေ |တိုငျပငျအကွံပေးခွငျးတိုငပြငအြကှံပေးခှငြး}}
| fields = | membership = | membership_year = | language =
| owner = <!-- or | owners = -->
| board_of_directors =
| key_people =
* [[Prince Philip, Duke of Edinburgh|Prince Philip, Duke of Edinburgh]]၊ ဂုဏျထူးဆောငျဂုဏထြူးဆောငြ ဥက်ကဌဥကျကဌ
*[[Yolanda Kakabadse]]၊ ဥက်ကဌဥကျကဌ
* Marco Lambertini၊ ညှှနျကွားရေးမှူးခြုပျညှှနကြှားရေးမှူးခွုပြ
| main_organ = | parent_organization = | subsidiaries = | secessions = | affiliations =
| budget = | budget_year =
| revenue = [[ယူရို|€]] ၆၅၄ သနျးသနြး (၂၀၁၃)
| revenue_year = ၂၀၁၀<ref name="WWF-INT Annual Review"/>
| disbursements = | expenses = | expenses_year =| endowment =
| remarks =
| footnotes = <div class="wraplinks" style="font-size:90%; margin-left:0.65em; text-align:left; line-height:1.3em">
<sup>a</sup> ပထမဆုံး ရုံးကို ၁၉၆၁ ခုနှစျခုနှစြ စကျတငျဘာစကတြငဘြာ ၁၁ ရကျတှငျရကတြှငြ [[မော့ဂျမော့ဂြ,ဆှစျဇာလနျဆှစဇြာလနြ|မော့ဂျမော့ဂြ]]၊<br />{{nbsp|3}}ဆှစျဇာလနျတှငျဆှစဇြာလနတြှငြ အခွစေိုကျခဲ့သညျ။အခှစေိုကခြဲ့သညြ။<br />
<sup>b</sup> WWF ၏ ပထမဆုံး ဥက်ကဌလညျးဥကျကဌလညြး ဖွစျသညျ။ဖှစသြညြ။<ref>{{cite web |url=http://www.worldwildlife.org/who/History/item353.html |title=WWF - Who We Are - History |publisher=Worldwildlife.org |date= |accessdate=2012-08-19}}</ref>
</div>
}}
'''ကမျဘာလုံးဆိုငရြာ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ရနပြုံငှအဖှေဲ့''' ([['''WWF''']]) သညြ ၁၉၆၁ ခုနှစြ ဧပှီလ ၂၉ ရကတြှငြ စတငြ တညထြောငပြှီး ဇီဝမွိုးကှဲမွား ထိနြးသိမြးရေးနှငြ့ လူသားတို့၏ သဘာဝပတဝြနြးကငွအြပေါြ ထိခိုကစြနမှေေုမွားအား လွှော့ခရွေး ဆိုငရြာ နယပြယမြွားတှငြ လုပကြိုငဆြောငရြှကနြသညြေ့ အပှညပြှညဆြိုငရြာ [[အစိုးရ မဟုတသြော အဖှဲ့အစညြး|အစိုးရမဟုတသြော အဖှဲ့အစညြး]] တစခြု ဖှစသြညြ။ [['''ကမျဘာ့သားငှကတြိရစျဆာနရြနပြုံငှအဖှေဲ့''']] ဟုယခငကြ ခေါတြှငခြဲ့ပှီး ကနဒေါနှငြ့ အမရေိကနြ နိုငငြံမွားတှငြ ယငြးအမညကြို ယနေ့ထကတြိုငြ အသုံးပှုနဆေဲ ဖှစသြညြ။
{{Multiple image |direction=vertical |width=298 |image1=Ora della Terra Verona Piazza Bra Arena 2013 WWF Verona Paolo Villa 9886.JPG |image2=Ora della Terra Verona Piazza Bra Arena 2013 WWF Verona Paolo Villa 9954.JPG |footer=[[Earth Hour]] 2013 at the [[Verona Arena]] amphitheatre, [[Piazza Bra]], [[Verona]], Italy before (top) and while the street lighting was switched off.}}
 
ယငြးသညြ ကမျဘာ့အကှီးဆုံး[[ပတဝြနြးကငွထြိနြးသိမြးရေးအဖှဲ့ | ပတဝြနြးကငွထြိနြးသိမြးရေးအဖှဲ့]] ဖှစပြှီး ကမျဘာအဝှမြး ထောကခြံပံ့ပိုးသူပေါငြး ၅ သနြးကွောြ ရှိကာ နိုငငြံပေါငြး ၁၀၀ ကွောတြှငပြတဝြနြးကငြွ ထိနြးသိမြးရေး စီမံကိနြးပေါငြး ၁၃၀၀ ခနြ့ <ref>http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/project/</ref> ကို ပံ့ပိုးပေးနပေါသညြ။ WWF သညြ ၂၀၁၄ ခုနှစအြတှငြး လူပုဂျဂိုလမြွားနှငြ့ သတမြေးစာဖှငြ့ ခနွထြားခဲ့သညမြွားမှ ရနပြုံငှေ ၅၅%၊ ([[ကမျဘာ့ဘဏြ]]၊ [[DFID]]၊ [[USAID]] တို့ကဲ့သို့သော) အစိုးရ အရငြးအမှစမြွားထံမှ ၁၉% နှငြ့ စီးပှားရေး ကောပြိုရေးရှငြးကှီးမွားထံမှ ၈% ရရှိသော ဖောငဒြေးရှငြး<ref>{{cite web |title=How is WWF run? |url=http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/ |accessdate=21 July 2011}}</ref> တစခြု ဖှစပြါသညြ။<ref name="WWF-INT Annual Review">{{Template:Cite book|title = WWFN-International Annual Review|year = 2014|publisher = World Wide Fund for Nature|url = http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ar2014_v13_final_lr_sp.pdf|accessdate = 2015-09-17|page = 44}}</ref>
'''ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ သဘာဝပတျဝနျးကငြျ ရနျပုံငှအေဖှဲ့''' ([['''WWF''']]) သညျ ၁၉၆၁ ခုနှစျ ဧပွီလ ၂၉ ရကျတှငျ စတငျ တညျထောငျပွီး ဇီဝမြိုးကှဲမြား ထိနျးသိမျးရေးနှငျ့ လူသားတို့၏ သဘာဝပတျဝနျးကငြျအပေါျ ထိခိုကျစနေမှေုမြားအား လြှော့ခရြေး ဆိုငျရာ နယျပယျမြားတှငျ လုပျကိုငျဆောငျရှကျနသေညျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ [[အစိုးရ မဟုတျသော အဖှဲ့အစညျး|အစိုးရမဟုတျသော အဖှဲ့အစညျး]] တစျခု ဖွစျသညျ။ [['''ကမ်ဘာ့သားငှကျတိရစ်ဆာနျရနျပုံငှအေဖှဲ့''']] ဟုယခငျက ခေါျတှငျခဲ့ပွီး ကနဒေါနှငျ့ အမရေိကနျ နိုငျငံမြားတှငျ ယငျးအမညျကို ယနေ့ထကျတိုငျ အသုံးပွုနဆေဲ ဖွစျသညျ။
 
အဖှဲ့၏ ရပတြညခြကွသြညြ "ဂှိုဟကြမျဘာ၏ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ယုတလြွော့ပကွယြှငြးလာနမှေုကို တားဆီးရနနြှငြ့ လူသားမွားနှငြ့ သဘာဝ သဟာဇာတ ဖှစစြှာ နထေိုငကြှသညြ့ အနာဂတတြစခြု တညဆြောကရြနြ" ဖှစပြါသညြ။<ref name=quickfacts/> လကရြှိအခွိနတြှငြ ကမျဘာ့ ဇီဝမွိုးစုံမွိုးကှဲမွား အဓိက နထေိုငြ ကကွစြားကှရာ အစိတအြပိုငြးကှီး ၃ ခုဖှစသြညြ့ [[သမုဒျဒရာ]]နှငြ့ [[ကမြးရိုးတမြး]]ဒသမွေား၊ [[သစတြော]]မွားနှငြ့ [[ရခွေိုဒသေ]]မွား၏ [[ဂဟစေနစြ]]မွားအား ထိနြးသိမြးခှငြးကို အဓိက အာရုံစိုကထြားသညြ။
ယငျးသညျ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး[[ပတျဝနျးကငြျထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့ | ပတျဝနျးကငြျထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့]] ဖွစျပွီး ကမ်ဘာအဝှမျး ထောကျခံပံ့ပိုးသူပေါငျး ၅ သနျးကြောျ ရှိကာ နိုငျငံပေါငျး ၁၀၀ ကြောျတှငျပတျဝနျးကငြျ ထိနျးသိမျးရေး စီမံကိနျးပေါငျး ၁၃၀၀ ခနျ့ <ref>http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/project/</ref> ကို ပံ့ပိုးပေးနပေါသညျ။ WWF သညျ ၂၀၁၄ ခုနှစျအတှငျး လူပုဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့ သတေမျးစာဖွငျ့ ခနြျထားခဲ့သညျမြားမှ ရနျပုံငှေ ၅၅%၊ ([[ကမ်ဘာ့ဘဏျ]]၊ [[DFID]]၊ [[USAID]] တို့ကဲ့သို့သော) အစိုးရ အရငျးအမွစျမြားထံမှ ၁၉% နှငျ့ စီးပှားရေး ကောျပိုရေးရှငျးကွီးမြားထံမှ ၈% ရရှိသော ဖောငျဒေးရှငျး<ref>{{cite web |title=How is WWF run? |url=http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/ |accessdate=21 July 2011}}</ref> တစျခု ဖွစျပါသညျ။<ref name="WWF-INT Annual Review">{{Template:Cite book|title = WWFN-International Annual Review|year = 2014|publisher = World Wide Fund for Nature|url = http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ar2014_v13_final_lr_sp.pdf|accessdate = 2015-09-17|page = 44}}</ref>
 
==သမိုငြးကှောငြး==
အဖှဲ့၏ ရပျတညျခကြျသညျ "ဂွိုဟျကမ်ဘာ၏ သဘာဝပတျဝနျးကငြျ ယုတျလြော့ပကြျယှငျးလာနမှေုကို တားဆီးရနျနှငျ့ လူသားမြားနှငျ့ သဘာဝ သဟာဇာတ ဖွစျစှာ နထေိုငျကွသညျ့ အနာဂတျတစျခု တညျဆောကျရနျ" ဖွစျပါသညျ။<ref name=quickfacts/> လကျရှိအခြိနျတှငျ ကမ်ဘာ့ ဇီဝမြိုးစုံမြိုးကှဲမြား အဓိက နထေိုငျ ကကြျစားကွရာ အစိတျအပိုငျးကွီး ၃ ခုဖွစျသညျ့ [[သမုဒ်ဒရာ]]နှငျ့ [[ကမျးရိုးတမျး]]ဒသေမြား၊ [[သစျတော]]မြားနှငျ့ [[ရခြေိုဒသေ]]မြား၏ [[ဂဟေစနစျ]]မြားအား ထိနျးသိမျးခွငျးကို အဓိက အာရုံစိုကျထားသညျ။
WWF ဆိုသညြ့ အဖှဲ့ကှီးသညြ ၁၉၆၁ ခုနှစြ ဧပှီလ ၂၉ ရကနြေ့တှငြ မော့ဂကြှငှောစာတမြးဟုခေါသြညြ့ ခံယူခကြွ ပှငြးပှကှသညြ့ လူပုဂျဂိုလြ အစုအဖှဲ့ငယလြေး တစခြုက ထုတပြှနလြိုကသြညြ့ ကှငှောခကွတြစခြုနှငြ့ အတူ ကမျဘာပေါြ၌ စတငြ ပေါပြေါကလြာခဲ့ခှငြး ဖှစသြညြ။ ယငြး၏ ပထမဆုံးသော ရုံးကို [[ဆှစဇြာလနြ]]နိုငငြံ မော့ဂမြှို့တှငြ ၁၉၆၁ ခုနှစြ စကတြငဘြာလ၌ ဖှငြ့လှစခြဲ့သညြ။ စတငဖြှဲ့စညြးစဉကြ "ကမျဘာ့သားငှကတြိရစျဆာနရြနပြုံငှအဖှေဲ့ (World Wildlife Fund)" ဟု မှညြ့ခေါခြဲ့ပါတယြ။ သို့ပမယြေ့ ၁၉၈၆ ခုနှစရြောကတြဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမညဟြာ အဖှဲ့အစညြးရဲ့ လုပငြနြးအားလုံးကို ခှုံငုံကိုယစြားပှုနိုငခြှငြး မရှိတော့ဟု ယူဆခဲ့သဖှငြ့ "ကမျဘာလုံးဆိုငရြာ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ရနပြုံငှအဖှေဲ့ (World Wide Fund for Nature)" ဟု အမညပြှောငြးလဲခဲ့သညြ။ သို့သောလြညြး [[အမရေိကနြ]]နှငြ့ [[ကနဒေါ]] နိုငငြံမွားရှိ အဖှဲ့ခှဲမွားက အမညဟြောငြးကိုသာ ဆကလြကြ သုံးစှဲခဲ့ကှသညြ။ ထိုသို့ အမညနြာမ ရှုပထြှေးမှုက အဖှဲ့ခှဲမွား တညရြှိရာ နိုငငြံမွား၏ ဘာသာစကားပေါငြး ၁၅ မွိုးကွောသြို့ ဘာသာပှနသြညြ့အခါ အခကအြခဲမွား ဖှစပြေါစြခေဲ့သောကှောငြ့ ၁၉၆၁ ခုနှစြ စတငြ တညထြောငစြဉကြတညြးက လူအမွား သိရှိအကွှမြးဝငခြဲ့ကှပှီး ဖှစသြညြ့ အတိုကောကစြကားလုံး ဖှစသြော WWF ကိုသာ တစကြမျဘာလုံး ဘုံအဖှစြ အသုံးပှုကှရနြ ၂၀၀၁ ခုနှစတြှငြ အဖှဲ့ခှဲမွားအကှား သဘောတူ ဆုံးဖှတခြဲ့ကှသညြ။
 
==ပနဒြါ အမှတတြံဆိပြ၏ နောကခြံအကှောငြးအရငြး==
==သမိုငျးကွောငျး==
'''၁၉၆၁''' ခုနှစတြှငြ [[လနဒြနြ]][[တိရစျဆာနရြုံ]]သို့ ရောကရြှိလာခဲ့သညြ့ ပနဒြါမလေး ခွီခွီ၏ လှှမြးမိုးမှုမှတဆငြ့ WWF က ဖနတြီးယူခဲ့ခှငြး ဖှစသြညြ။
WWF ဆိုသညျ့ အဖှဲ့ကွီးသညျ ၁၉၆၁ ခုနှစျ ဧပွီလ ၂၉ ရကျနေ့တှငျ မော့ဂျကွငွောစာတမျးဟုခေါျသညျ့ ခံယူခကြျ ပွငျးပွကွသညျ့ လူပုဂ်ဂိုလျ အစုအဖှဲ့ငယျလေး တစျခုက ထုတျပွနျလိုကျသညျ့ ကွငွောခကြျတစျခုနှငျ့ အတူ ကမ်ဘာပေါျ၌ စတငျ ပေါျပေါကျလာခဲ့ခွငျး ဖွစျသညျ။ ယငျး၏ ပထမဆုံးသော ရုံးကို [[ဆှစျဇာလနျ]]နိုငျငံ မော့ဂျမွို့တှငျ ၁၉၆၁ ခုနှစျ စကျတငျဘာလ၌ ဖှငျ့လှစျခဲ့သညျ။ စတငျဖှဲ့စညျးစဉျက "ကမ်ဘာ့သားငှကျတိရစ်ဆာနျရနျပုံငှအေဖှဲ့ (World Wildlife Fund)" ဟု မှညျ့ခေါျခဲ့ပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ ၁၉၈၆ ခုနှစျရောကျတဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမညျဟာ အဖှဲ့အစညျးရဲ့ လုပျငနျးအားလုံးကို ခွုံငုံကိုယျစားပွုနိုငျခွငျး မရှိတော့ဟု ယူဆခဲ့သဖွငျ့ "ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ သဘာဝပတျဝနျးကငြျ ရနျပုံငှအေဖှဲ့ (World Wide Fund for Nature)" ဟု အမညျပွောငျးလဲခဲ့သညျ။ သို့သောျလညျး [[အမရေိကနျ]]နှငျ့ [[ကနဒေါ]] နိုငျငံမြားရှိ အဖှဲ့ခှဲမြားက အမညျဟောငျးကိုသာ ဆကျလကျ သုံးစှဲခဲ့ကွသညျ။ ထိုသို့ အမညျနာမ ရှုပျထှေးမှုက အဖှဲ့ခှဲမြား တညျရှိရာ နိုငျငံမြား၏ ဘာသာစကားပေါငျး ၁၅ မြိုးကြောျသို့ ဘာသာပွနျသညျ့အခါ အခကျအခဲမြား ဖွစျပေါျစခေဲ့သောကွောငျ့ ၁၉၆၁ ခုနှစျ စတငျ တညျထောငျစဉျကတညျးက လူအမြား သိရှိအကြှမျးဝငျခဲ့ကွပွီး ဖွစျသညျ့ အတိုကောကျစကားလုံး ဖွစျသော WWF ကိုသာ တစျကမ်ဘာလုံး ဘုံအဖွစျ အသုံးပွုကွရနျ ၂၀၀၁ ခုနှစျတှငျ အဖှဲ့ခှဲမြားအကွား သဘောတူ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွသညျ။
 
ဘာသာစကားဆိုငရွာ အတားအဆီး အားလုံးကို ကှောလွှှားနိုငလွောကမွညွ့ ခိုငမွာပှီး သိရှိမှတမွိလှယသွော အမှတတွံဆိပွ တစခွု ဖှစရွနလွိုသောကှောငွ့ အမှှေးပှပှ ခနဓြာကိုယကွှီးရှိပှီး အနကရွောငွ အကှငွးအဝိုငွးလေးနဲ့ မကှဝွနွးတှကေ အလှနကွောငွးသညွ့ အမှတတွံဆိပွ ဖှစလွိမွ့မညဟွု WWF ၏ တညထွောငသွူမှားက ရှုမှငခွဲ့ကှသညွ။ ပထမဆုံး ပနဒွါအမှတတွံဆိပွ ပုံကှမွးကို ဗှိတိသှှလူမှိုး ပတဝွနွးကငှထွိနွးသိမွးရေးသမားနှငွ့ အနုပညာရှငွ ဂရှယွ ဝကတွာဆနွ (Gerald Watterson) က ရေးဆှဲပေးခဲ့သညွ။ ယငွးပုံကှမွးအပေါွ အခှခေံ၍ အဖှဲ့တညထွောငသွူ တစွဦးဖှစသွညွ့ ဆာ ပီတာစကော့ (Sir Peter Scott) က ပထမဆုံး အမှတတွံဆိပကွို ရေးဆှဲခဲ့ပှီး "ကှှနတွောတွို့ရဲ့ အမှတတွံဆိပကွ ရှားပါးပှီး လှပလို့ လူအမှားက ခစှကွှတဲ့ တိရဈဆာနတွစမွှိုး ဖှစဖွို့လိုပှီး ပုံနှိပတွဲ့အခါ ကုနကွစှရိတကွို ခှေှတာနိုငစွမယွေ့ အဖှူနဲ့ အနကရွောငပွဲ ပါတဲ့ အကောငမွှိုးကို ပို သဘောကပှါတယွ။" ဟု ပှောခဲ့သညွ။
==ပနျဒါ အမှတျတံဆိပျ၏ နောကျခံအကွောငျးအရငျး==
[[File:Panda logo.gif|framed|center|ပနဒြါအမှတတြံဆိပြ ပှောငြးလဲလာပုံ © WWF]]
'''၁၉၆၁''' ခုနှစျတှငျ [[လနျဒနျ]][[တိရစ်ဆာနျရုံ]]သို့ ရောကျရှိလာခဲ့သညျ့ ပနျဒါမလေး ခြီခြီ၏ လှှမျးမိုးမှုမှတဆငျ့ WWF က ဖနျတီးယူခဲ့ခွငျး ဖွစျသညျ။
ထိုအခွိနမြှစ၍ ပနဒြါအမှတတြံဆိပသြညြ ကမျဘာအဝှမြး သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ထိနြးသိမြးရေး လုပငြနြးတှရေဲ့ ပှယုဂတြစခြု ဖှစလြာခဲ့ပါတယြ။
 
ဘာသာစကားဆိုငရြာ အတားအဆီး အားလုံးကို ကွောလြှှားနိုငလြောကမြညြ့ ခိုငမြာပှီး သိရှိမှတမြိလှယသြော အမှတတြံဆိပြ တစခြု ဖှစရြနလြိုသောကှောငြ့ အမှှေးပှပှ ခနျဓာကိုယကြှီးရှိပှီး အနကရြောငြ အကှငြးအဝိုငြးလေးနဲ့ မကွဝြနြးတှကေ အလှနကြောငြးသညြ့ အမှတတြံဆိပြ ဖှစလြိမြ့မညဟြု WWF ၏ တညထြောငသြူမွားက ရှုမှငခြဲ့ကှသညြ။ ပထမဆုံး ပနဒြါအမှတတြံဆိပြ ပုံကှမြးကို ဗှိတိသွှလူမွိုး ပတဝြနြးကငွထြိနြးသိမြးရေးသမားနှငြ့ အနုပညာရှငြ ဂရွယြ ဝကတြာဆနြ (Gerald Watterson) က ရေးဆှဲပေးခဲ့သညြ။ ယငြးပုံကှမြးအပေါြ အခှခေံ၍ အဖှဲ့တညထြောငသြူ တစြဦးဖှစသြညြ့ ဆာ ပီတာစကော့ (Sir Peter Scott) က ပထမဆုံး အမှတတြံဆိပကြို ရေးဆှဲခဲ့ပှီး "ကွှနတြောတြို့ရဲ့ အမှတတြံဆိပကြ ရှားပါးပှီး လှပလို့ လူအမွားက ခစွကြှတဲ့ တိရဈဆာနတြစမြွိုး ဖှစဖြို့လိုပှီး ပုံနှိပတြဲ့အခါ ကုနကြစွရိတကြို ခွေှတာနိုငစြမယြေ့ အဖှူနဲ့ အနကရြောငပြဲ ပါတဲ့ အကောငမြွိုးကို ပို သဘောကပွါတယြ။" ဟု ပှောခဲ့သညြ။
[[File:Panda logo.gif|framed|center|ပနျဒါအမှတျတံဆိပျ ပွောငျးလဲလာပုံ © WWF]]
ထိုအခြိနျမှစ၍ ပနျဒါအမှတျတံဆိပျသညျ ကမ်ဘာအဝှမျး သဘာဝပတျဝနျးကငြျ ထိနျးသိမျးရေး လုပျငနျးတှရေဲ့ ပွယုဂျတစျခု ဖွစျလာခဲ့ပါတယျ။
== ကိုးကား ==
{{Reflist|colwidth = 30em}}
၁၀၆

တည်းဖြတ်မှုများ