"ရုရှားအုပ်ချုပ်သူမင်းများစာရင်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၁၄၉၁၀ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်
အရေးမကြီး
|image1 = Rurik_titularnik.jpg
|alt1 =
|name2 = '''[[:en:Oleg of Novgorod|အားလက်ဂ်မင်းသား]]'''
|nickname2 = Олег
|native2 =
|life2 = 855၈၅၅912၉၁၂
|reignstart2 = 879၈၇၉
|reignend2 = 882၈၈၂
|notes2 = Relative of Rurik and [[:en:regent|regent]] of Rurik's son, Prince [[:en:Igor of Kiev|Igor of Kiev]]
|family2 = [[:en:Rurikids|ရုရစ်ခ်မင်းဆက်]]
 
=== ကြီးမြတ်သော ကီးယဲ့ဗ်မင်းသားများ ===
{{Succession table monarch
 
|name1 = '''[[:en:Askold and Dir|Askold and Dir]]'''
|nickname1 = Haskuldr and Dýri
|native1 =
|life1 = 9th century
|reignstart1 = 842<ref>Suszko, Henryk (2003). ''Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze''. Slavica Wratislaviensia CXXIV. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 83-229-2412-7; Tolochko, Oleksiy (2010). ''The Hustyn' Chronicle''. (Harvard Library of Early Ukrainian Literature: Texts) ISBN 978-1-932650-03-7</ref><ref>according to the Tale of Bygone Years, the date is not clearly identified</ref> or 862
|reignend1 = 882
|notes1 = Askold and Dir were [[:en:Rus' people|Rus]] chieftains and members of Rurik's army<br>Askold was a descendent of the Kyi Dynasty
|family1 = Kyi Dynasty (Askold)
|image1 = 11_1_List_of_Radzivill_Chron.jpg
|alt1 =
|name2 = '''[[Oleg of Novgorod]]'''
|nickname2 = Олег
|native2 =
|life2 = 855 – 912
|reignstart2 = 882
|reignend2 = Autumn 912
|notes2 = He was successor of Askold and Dir as a regent of Rurik's son
|family2 = [[Rurikids]]
|image2 = Oleg_of_Novgorod.jpg
|alt2 =
|name3 = '''[[Igor of Kiev|Igor I]]'''
|nickname3 = Игорь
|native3 =
|life3 = 878 – 945
|reignstart3 = 879 (in Novgorod as a heir of Rurik), 913 (as a successor of Rurik after Oleg's regency)
|reignend3 = Autumn 945
|notes3 = Son of Rurik
|family3 = [[Rurikids]]
|image3 = Knyazigor.jpg
|alt3 =
|name4 = '''[[Olga of Kiev]]'''
|nickname4 = Ольга
|native4 =
|life4 = 890 – 969
|reignstart4 = 945
|reignend4 = 962
|notes4 = Wife of Igor I and regent of Sviatoslav I
|family4 = [[Rurikids]]
|image4 = Olga_by_Roerich_2.jpg
|alt4 =
|name5 = '''[[Sviatoslav I of Kiev|Sviatoslav I]]'''
|nickname5 = Свѧтославъ
|native5 =
|life5 = 942 – 972
|reignstart5 = Autumn 945
|reignend5 = March 972
|notes5 = Son of Igor I and Olga of Kiev
|family5 = [[Rurikids]]
|image5 = Svatoslav_titularnik.png
|alt5 =
|name6 = '''[[Yaropolk I of Kiev|Yaropolk I]]'''
|nickname6 = Ярополк I Святославич
|native6 =
|life6 = 950 – 980
|reignstart6 = March 972
|reignend6 = 11 June 980
|notes6 = Son of Sviatoslav I and Predslava
|family6 = [[Rurikids]]
|image6 = Yaropolk_murder.jpg
|alt6 =
|name7 = '''[[Vladimir I of Kiev|Vladimir I]]'''
|nickname7 = Володимѣръ Свѧтославичь
|native7 =
|life7 = 958 – 1015
|reignstart7 = 11 June 980
|reignend7 = 15 July 1015
|notes7 = Son of Sviatoslav I and [[Malusha]]<br>Younger brother of Yaropolk I
|family7 = [[Rurikids]]
|image7 = Vladimir_I_of_Kiev.PNG
|alt7 =
|name8 = '''[[Sviatopolk I of Kiev|Sviatopolk I]]'''
|nickname8 = Свѧтоплъкъ
|native8 =
|life8 = 980 – 1019
|reignstart8 = 15 July 1015
|reignend8 = Autumn 1016
|notes8 = Son of Yaropolk I<br>During his reign, [[Kievan Rus']] was conquered by [[Poland]]
|family8 = [[Rurikids]]
|image8 = Sviatopolk_I_of_Kiev.jpg
|alt8 =
|name9 = '''[[Yaroslav the Wise|Yaroslav I]]'''
|nickname9 = Ꙗрославъ Володимировичъ Мѫдрꙑи
|native9 =
|life9 = 978 – 1054
|reignstart9 = Autumn 1016
|reignend9 = Summer 1018
|notes9 = Son of Vladimir I and [[Rogneda of Polotsk]]
|family9 = [[Rurikids]]
|image9 = Yaroslav_the_Wise.jpg
|alt9 =
|name10 = '''[[Sviatopolk I of Kiev|Sviatopolk I]]'''
|nickname10 = Свѧтоплъкъ
|native10 =
|life10 = 980 – 1019
|reignstart10= 14 August 1018
|reignend10 = 27 July 1019
|notes10 = Restored
|family10 = [[Rurikids]]
|image10 = Sviatopolk_I_of_Kiev.jpg
|alt10 =
|name11 = '''[[Yaroslav the Wise|Yaroslav I]]'''
|nickname11 = Ꙗрославъ Володимировичъ Мѫдрꙑи
|native11 =
|life11 = 978 – 1054
|reignstart11= 27 July 1019
|reignend11 = 20 February 1054
|notes11 = Restored
|family11 = [[Rurikids]]
|image11 = Yaroslav_the_Wise.jpg
|alt11 =
|name12 = '''[[Iziaslav I of Kiev|Iziaslav I]]'''
|nickname12 = Ізяслав I Ярославич
|native12 =
|life12 = 1024 – 1078
|reignstart12= 20 February 1054
|reignend12 = 15 September 1068
|notes12 = First son of Yaroslav I and [[Ingegerd Olofsdotter]]
|family12 = [[Rurikids]]
|image12 = Minskizjaslav.jpg
|alt12 =
|name13 = '''[[Vseslav of Polotsk]]'''
|nickname13 = Всеслав Брячиславич
|native13 =
|life13 = 1039 – 1101
|reignstart13= 15 September 1068
|reignend13 = 29 April 1069
|notes13 = Great-grandson of Vladimir I<br>Usurped the Kievan Throne
|family13 = [[Rurikids]]
|image13 = Drazdovicz_Usiaslau.jpg
|alt13 =
|name14 = '''[[Iziaslav I of Kiev|Iziaslav I]]'''
|nickname14 = Ізяслав I Ярославич
|native14 =
|life14 = 1024 – 1078
|reignstart14= 2 May 1069
|reignend14 = 22 March 1073
|notes14 = Restored
|family14 = [[Rurikids]]
|image14 = Minskizjaslav.jpg
|alt14 =
|name15 = '''[[Sviatoslav II of Kiev|Sviatoslav II]]
|nickname15 = Святослав Ярославович
|native15 =
|life15 = 1027 – 1076
|reignstart15= 22 March 1073
|reignend15 = 27 December 1076
|notes15 = Third son of Yaroslav I and [[Ingegerd Olofsdotter]]
|family15 = [[Rurikids]]
|image15 = Izbornik.jpg
|alt15 =
|name16 = '''[[Vsevolod I of Kiev|Vsevolod I]]
|nickname16 = Всеволод I Ярославич
|native16 =
|life16 = 1030 – 1093
|reignstart16= 1 January 1077
|reignend16 = 15 July 1077
|notes16 = Fourth son of Yaroslav I and [[Ingegerd Olofsdotter]]
|family16 = [[Rurikids]]
|image16 = Vsevolod_yaroslavich.jpg
|alt16 =
|name17 = '''[[Iziaslav I of Kiev|Iziaslav I]]'''
|nickname17 = Ізяслав I Ярославич
|native17 =
|life17 = 1024 – 1078
|reignstart17= 15 July 1077
|reignend17 = 3 October 1078
|notes17 = Restored
|family17 = [[Rurikids]]
|image17 = Minskizjaslav.jpg
|alt17 =
|name18 = '''[[Vsevolod I of Kiev|Vsevolod I]]
|nickname18 = Всеволод I Ярославич
|native18 =
|life18 = 1030 – 1093
|reignstart18= 3 October 1078
|reignend18 = 13 April 1093
|notes18 = Restored
|family18 = [[Rurikids]]
|image18 = Vsevolod_yaroslavich.jpg
|alt18 =
|name19 = '''[[Sviatopolk II of Kiev|Sviatopolk II]]
|nickname19 = Святополк Ізяславич
|native19 =
|life19 = 1050 – 1113
|reignstart19= 24 April 1093
|reignend19 = 16 April 1113
|notes19 = Son of Iziaslav I
|family19 = [[Rurikids]]
|image19 = Congress_in_Dolobsk_1103.jpg
|alt19 =
|name20 = '''[[Vladimir II Monomakh|Vladimir II]]
|nickname20 = Володимѣръ Мономахъ
|native20 =
|life20 = 1053 – 1125
|reignstart20= 20 April 1113
|reignend20 = 19 May 1125
|notes20 = Son of Vsevolod I and Anastasia of Byzantium
|family20 = [[Rurikids]]
|image20 = Vladimir_monomakh.jpg
|alt20 =
|name21 = '''[[Mstislav I of Kiev|Mstislav I]]
|nickname21 = Мстислав Володимирович Великий
|native21 =
|life21 = 1076 – 1132
|reignstart21= 20 May 1125
|reignend21 = 15 April 1132
|notes21 = Son of Vladimir II and [[Gytha of Wessex]]
|family21 = [[Rurikids]]
|image21 = Mstislav_I_of_Kiev_(Tsarskiy_titulyarnik).jpg
|alt21 =
|name22 = '''[[Yaropolk II of Kiev|Yaropolk II]]
|nickname22 = Ярополк II Владимирович
|native22 =
|life22 = 1082 – 1139
|reignstart22= 17 April 1132
|reignend22 = 18 February 1139
|notes22 = Son of Vladimir II and [[Gytha of Wessex]]<br>Younger brother of Mstislav I
|family22 = [[Rurikids]]
|image22 = Yaropolk_II_of_Kiev.jpg
|alt22 =
|name23 = '''[[Viacheslav I of Kiev|Viacheslav I]]
|nickname23 = Вячеслав Владимирович
|native23 =
|life23 = 1083 – 2 February 1154
|reignstart23= 22 February 1139
|reignend23 = 4 March 1139
|notes23 = Son of Vladimir II and [[Gytha of Wessex]]<br>Younger brother of Mstislav I and Yaropolk II
|family23 = [[Rurikids]]
|image23 = Изяслав_мстиславович.jpg
|alt23 =
|name24 = '''[[Vsevolod II of Kiev|Vsevolod II]]'''
|nickname24 = Всеволод II Ольгович
|native24 =
|life24 = 1084 – 1146
|reignstart24= 5 March 1139
|reignend24 = 30 July 1146
|notes24 = Grandson of Sviatoslav II
|family24 = [[Rurikids]]
|image24 = Vsevolod_Ol'govich.jpg
|alt24 =
|name25 = '''[[Igor II of Kiev|Igor II]]'''
|nickname25 = Игорь II Ольгович
|native25 =
|life25 = 1096 – 19 September 1146
|reignstart25= 1 August 1146
|reignend25 = 13 August 1146
|notes25 = Grandson of Sviatoslav II
|family25 = [[Rurikids]]
|image25 = CvKnyazIgor.jpg
|alt25 =
|name26 = '''[[Iziaslav II of Kiev|Iziaslav II]]'''
|nickname26 = Ізяслав Мстиславич
|native26 =
|life26 = 1097 – 1154
|reignstart26= 13 August 1146
|reignend26 = 23 August 1149
|notes26 = Son of Mstislav I and [[Christina Ingesdotter of Sweden]]
|family26 = [[Rurikids]]
|image26 = Ізяслав_II_Пантелеймон.jpg
|alt26 =
|name27 = '''[[Yuri Dolgorukiy|Yuri I]]'''
|nickname27 = Юрий Владимирович
|native27 =
|life27 = 1099 – 1157
|reignstart27= 28 August 1149
|reignend27 = Summer 1150
|notes27 = Son of Vladimir II and [[Gytha of Wessex]]<br>Younger brother of Mstislav I, Yaropolk II and Viacheslav I
|family27 = [[Rurikids]]
|image27 = Dolgorukiy.jpg
|alt27 =
|name28 = '''[[Viacheslav I of Kiev|Viacheslav I]]
|nickname28 = Вячеслав Владимирович
|native28 =
|life28 = 1083 – 2 February 1154
|reignstart28= Summer 1150
|reignend28 = Summer 1150
|notes28 = Restored
|family28 = [[Rurikids]]
|image28 = Изяслав_мстиславович.jpg
|alt28 =
|name29 = '''[[Iziaslav II of Kiev|Iziaslav II]]'''
|nickname29 = Ізяслав Мстиславич
|native29 =
|life29 = 1097 – 1154
|reignstart29= Summer 1150
|reignend29 = Summer 1150
|notes29 = Restored
|family29 = [[Rurikids]]
|image29 = Ізяслав_II_Пантелеймон.jpg
|alt29 =
|name30 = '''[[Yuri Dolgorukiy|Yuri I]]'''
|nickname30 = Юрий Владимирович
|native30 =
|life30 = 1099 – 1157
|reignstart30= August 1150
|reignend30 = Winter 1151
|notes30 = Restored
|family30 = [[Rurikids]]
|image30 = Dolgorukiy.jpg
|alt30 =
|name31 = '''[[Iziaslav II of Kiev|Iziaslav II]]'''
|nickname31 = Ізяслав Мстиславич
|native31 =
|life31 = 1097 – 1154
|reignstart31= Winter 1151
|reignend31 = 13 November 1154
|notes31 = Restored
|family31 = [[Rurikids]]
|image31 = Ізяслав_II_Пантелеймон.jpg
|alt31 =
|name32 = '''[[Viacheslav I of Kiev|Viacheslav I]]
|nickname32 = Вячеслав Владимирович
|native32 =
|life32 = 1083 – 2 February 1154
|reignstart32= Spring 1151
|reignend32 = 6 February 1154
|notes32 = Restored
|family32 = [[Rurikids]]
|image32 = Изяслав_мстиславович.jpg
|alt32 =
|name33 = '''[[Rostislav I of Kiev|Rostislav I]]'''
|nickname33 = Ростислав Мстиславич
|native33 =
|life33 = 1110 – 1167
|reignstart33= 1154
|reignend33 = January 1155
|notes33 = Son of Mstislav I and [[Christina Ingesdotter of Sweden]]<br>Younger brother of Iziaslav II
|family33 = [[Rurikids]]
|image33 = Rostislav_Mstislavich.jpg
|alt33 =
|name34 = '''[[Iziaslav III of Kiev|Iziaslav III]]
|nickname34 = Изяслав III Давидович
|native34 =
|life34 = 12th century
|reignstart34= January 1155
|reignend34 = 1155
|notes34 = Grandson of Sviatoslav II
|family34 = [[Rurikids]]
|image34 = Izyaslav_III.jpg
|alt34 =
|name35 = '''[[Yuri Dolgorukiy|Yuri I]]'''
|nickname35 = Юрий Владимирович
|native35 =
|life35 = 1099 – 1157
|reignstart35= 20 March 1155
|reignend35 = 15 May 1157
|notes35 = Restored
|family35 = [[Rurikids]]
|image35 = Dolgorukiy.jpg
|alt35 =
|name36 = '''[[Iziaslav III of Kiev|Iziaslav III]]
|nickname36 = Изяслав III Давидович
|native36 =
|life36 = 12th century
|reignstart36= 19 May 1157
|reignend36 = December 1158
|notes36 = Restored
|family36 = [[Rurikids]]
|image36 = Izyaslav_III.jpg
|alt36 =
|name37 = '''[[Mstislav II of Kiev|Mstislav II]]'''
|nickname37 = Мстислав Изяславич
|native37 =
|life37 = 1125 – 1170
|reignstart37= 22 December 1158
|reignend37 = Spring 1159
|notes37 = Son of Iziaslav III
|family37 = [[Rurikids]]
|image37 = Mstislav_Izjaslavich.jpg
|alt37 =
|name38 = '''[[Rostislav I of Kiev|Rostislav I]]'''
|nickname38 = Ростислав Мстиславич
|native38 =
|life38 = 1110 – 1167
|reignstart38= 12 April 1159
|reignend38 = 8 February 1161
|notes38 = Restored
|family38 = [[Rurikids]]
|image38 = Rostislav_Mstislavich.jpg
|alt38 =
|name39 = '''[[Iziaslav III of Kiev|Iziaslav III]]
|nickname39 = Изяслав III Давидович
|native39 =
|life39 = 12th century
|reignstart39= 12 February 1161
|reignend39 = 6 March 1161
|notes39 = Restored
|family39 = [[Rurikids]]
|image39 = Izyaslav_III.jpg
|alt39 =
|name40 = '''[[Rostislav I of Kiev|Rostislav I]]'''
|nickname40 = Ростислав Мстиславич
|native40 =
|life40 = 1110 – 1167
|reignstart40= March 1161
|reignend40 = 14 March 1167
|notes40 = Restored
|family40 = [[Rurikids]]
|image40 = Rostislav_Mstislavich.jpg
|alt40 =
|name41 = '''[[Vladimir III Mstislavich|Vladimir III]]'''
|nickname41 = Владимир III Мстиславич
|native41 =
|life41 = 1132 – 1173
|reignstart41= Spring 1167
|reignend41 = Spring 1167
|notes41 = Son of Mstislav I<br>Younger brother of Iziaslav II and Rostislav I
|family41 = [[Rurikids]]
|image41 = Monarch-emp.png
|alt41 =
|name42 = '''[[Mstislav II of Kiev|Mstislav II]]'''
|nickname42 = Мстислав Изяславич
|native42 =
|life42 = 1125 – 1170
|reignstart42= 19 May 1167
|reignend42 = 12 March 1169
|notes42 = Restored
|family42 = [[Rurikids]]
|image42 = Mstislav_Izjaslavich.jpg
|alt42 =
}}
=== ကြီးမြတ်သော ဗလာဒီမီယာမင်းသားများ ===
[[:en:Vladimir-Suzdal|ဗလာဒီမီယာ-ဆူဇဒါး]]နယ် (တရားဝင်အသုံးမှာ ဗလာဒီမီယာနယ် (Grand Duchy of Vladimir))မှာ ကီးယဲ့ဗ်ဗန်ရုစ်နယ်မှ ကွဲထွက်သွားသော နိုင်ငံငယ်လေးများအကြားတွင် ဩဇာကြီးမားလာသောအခါ ကြီးမြတ်သော ဗလာဒီမီယာမင်းသား ဟုသော ဘွဲ့အမည်မှာ အုပ်ချုပ်သူ ရုရှားတော်ဝင်နွယ်များအကြားတွင် အရေးပါသော ဘွဲ့အမည်သုံးခု(ကီးယဲ့ဗ်နှင့် နော့ဗ်ဂရက် အပါအဝင်)ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗလာဒီမီယာသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးမှု ရှိနေခဲ့ပြီးနောက် ထိုနယ်သည်လည်း နိုင်ငံငယ်များအဖြစ် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကွဲပျက်ခဲ့ရာ ထိုထဲမှ အရေးပါဆုံးသော နယ်သည် [[:en:Grand_Duchy_of_Moscow|မော်စကိုနယ် (Grand Duchy of Moscow)]] ဖြစ်လာသည်။ မော်စကိုသည် နောက်ဆုံးတွင် ဇာဘုရင်ခေတ်ရုရှားနိုင်ငံအဖြစ် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၈၂၇၆

တည်းဖြတ်မှုများ