မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဝင်းဒိုးစ်: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
စာကြောင်း ၅၂ -
! အမည် !! စတင်ရောင်းချသည့်နေ့ !! ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှု ရှိ၊မရှိ
|-
| [[Windows 1.0|Windows 1.01]]|| နိုဝင်ဘာ-၁၉၈၅|| မရှိ
|-
| Windows 2.03|| နိုဝင်ဘာ-၁၉၈၇|| မရှိ
စာကြောင်း ၈၀ -
| Windows NT 4.0|| ဇူလိုင်-၁၉၉၆|| မရှိ
|-
| [[Windows 98]]|| ဇွန်-၁၉၉၈|| မရှိ
|-
| Windows 98 SE|| မေ-၁၉၉၉|| မရှိ
စာကြောင်း ၈၆ -
| Windows 2000|| ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၀၀|| မရှိ
|-
| [[Windows ME]]|| စက်တင်ဘာ-၂၀၀၀|| မရှိ
|-
| [[Windows XP]]|| အောက်တိုဘာ-၂၀၀၁|| မရှိ
စာကြောင်း ၁၀၂ -
| Windows Home Server|| ဇူလိုင်-၂၀၀၇|| မရှိ
|-
| [[Windows Server 2008]]|| ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၀၈|| ရှိ (၁၄-ဇန်နဝါရီ-၂၀၂၀ထိ)
|-
| [[Windows 7]] and Windows Server 2008 R2|| အောက်တိုဘာ-၂၀၀၉|| ရှိ (၁၄-ဇန်နဝါရီ-၂၀၂၀ထိ)
|-
| Windows Home Server 2011|| ဧပြီ-၂၀၀၁၁|| ရှိ (၁၂-ဧပြီ-၂၀၁၆ထိ)
စာကြောင်း ၁၁၀ -
| Windows Server 2012|| စက်တင်ဘာ-၂၀၀၁၂|| ရှိ
|-
| [[ဝင်းဒိုးစ် ၈|Windows 8]]|| အောက်တိုဘာ-၂၀၀၁၂|| ရှိ
|-
| [[Windows 8.1]] and Windows Server 2012 R2 || အောက်တိုဘာ-၂၀၁၃|| ရှိ
၄၂၈၇၈

တည်းဖြတ်မှုများ