"ဟိုက်ဒရိုကလောရစ်အက်ဆစ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၂၀၀၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၃ နှစ်
တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
{{Chembox
 
| Verifiedfields = changed
ဟိုက်ဒရိုကလောရစ်
| Watchedfields = changed
အက်ဆစ်၏ ပုံသေရေးနည်းမှာ HCL ဖြစ်သည်။ အက်ဆစ်
| verifiedrevid = 477002675
များရှိသည့်အနက် ဟိုက်ဒရိုကလောရစ်အက်ဆစ်သည် အပြင်း
| ImageFileL1 = Hydrogen-chloride-3D-vdW.png
ဆုံး အက်ဆစ်တစ်ခုဖြစ်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လည်း အရေးကြီး
| ImageNameL1 = Ball-and-stick model of hydrogen chloride
ဆုံး အက်ဆစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက်
| ImageFileR1 = Water-3D-vdW.png
ဓာတ်ငွေ့ ပျော်ဝင်သွားသောအခါ ဟိုက်ဒရိုလောရစ်အက်ဆစ်
| ImageNameR1 = Ball-and-stick model of water
| ImageFileL2 = Chloride-ion-3D-vdW.png
| ImageNameL2 = Ball-and-stick model of the chloride anion
| ImageFileR2 = Hydronium-3D-vdW.png
| ImageNameR2 = Ball-and-stick model of the hydronium cation
| ImageFile2 = Hydrochloric acid 30 percent.jpg
| ImageFile2_Ref = {{chemboximage|correct|??}}
| ImageName = Sample of hydrochloric acid in a bottle
| OtherNames = {{Unbulleted list|Muriatic acid<ref name="muriatic_acid" />|Spirits of salt<ref>{{Cite web |url=http://www.thefreedictionary.com/spirits+of+salt |title=spirits of salt |accessdate=29 May 2012}}</ref><br>Hydronium chloride<br>Chlorhydric Acid
}}
|Section1={{Chembox Identifiers
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}}
| UNII = QTT17582CB
| EINECS = 231-595-7
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|changed|EBI}}
| ChEMBL = 1231821
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| CASNo = 7647-01-0
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
| ChemSpiderID = 307
}}
|Section2={{Chembox Properties
| Appearance = Colorless, transparent liquid
| pKa = -6.3<ref name="Jolly">William L. Jolly "Modern Inorganic Chemistry" (McGraw-Hill, 1984), p.177</ref>
}}
|Section6={{Chembox Pharmacology
| ATCCode_prefix = A09
| ATCCode_suffix = AB03
| ATC_Supplemental = {{ATC|B05|XA13}}
}}
|Section7={{Chembox Hazards
| RPhrases = {{R34}}, {{R37}}
| SPhrases = {{S1/2}}, {{S26}}, {{S45}}
| NFPA-H = 3
| NFPA-F = 0
| NFPA-R = 1
| NFPA-S = COR
}}
|Section8={{Chembox Related
| OtherCompounds = {{Unbulleted list|[[Hydrofluoric acid]]|[[Hydrobromic acid]]|[[Hydroiodic acid]]}}
}}
}}
ဟိုက်ဒရိုကလောရစ် အက်ဆစ်၏ ပုံသေရေးနည်းမှာ HCL ဖြစ်သည်။ အက်ဆစ် များရှိသည့်အနက် ဟိုက်ဒရိုကလောရစ်အက်ဆစ်သည် အပြင်းဆုံး အက်ဆစ်တစ်ခုဖြစ်၍ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လည်း အရေးကြီးဆုံး အက်ဆစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကလိုရိုက် ဓာတ်ငွေ့ ပျော်ဝင်သွားသောအခါ ဟိုက်ဒရိုလောရစ်အက်ဆစ်
ဖြစ်လာသည်။ ဟိုက်ဒရိုကလောရစ်အက်ဆစ်ကို မျူရီအက်တစ်
အက်ဆစ်ဟူ၍လည်း ခေါ်လေသည်။<ref name="muriatic_acid">{{Cite web |url=http://www.bayermaterialsciencenafta.com/products/index.cfm?mode=grades&pp_num=EB7C4476-A4F6-7AE6-7CD78F4E6C60AA44&o_num=3 |title=Hydrochloric Acid |accessdate=16 September 2010}}</ref>
 
ဒြပ်ပေါင်း အမြောက်အမြားရှိသည့်အနက် ဟိုက်ဒရိုဂျင်
၂၇၃၁၄

တည်းဖြတ်မှုများ