"အသုံးပြုသူ:မင်းသန့်/သဲပုံ/ပုဂ္ဂလိက စတိုင်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
 
| url = http://mathworld.wolfram.com/AbstractAlgebra.html
| access-date = March 3, 2017
}}
* {{Citation
| last = Zhang
| first = Yitang
| title = Bounded gaps between primes
| journal = Annals of Mathematics. Second Series
| volume = 179
| issue = 3
| year = 2014
| pages = 1121--1174
| mr = 3171761
| issn = 0003-486X
| doi = 10.4007/annals.2014.179.3.7
| url = http://dx.doi.org.grinnell.idm.oclc.org/10.4007/annals.2014.179.3.7
}}
* {{Citation
၁၆၉၁

တည်းဖြတ်မှုများ