"မီးဖွားပြီးရောဂါပိုးဝင်ခြင်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ