ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
အရေးမကြီးNo edit summary
အရေးမကြီးNo edit summary
{{Redirect-distinguish2|UNHCR|UNHRC ([[ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ]])}}
{{Infobox ကုလသမဂ္ဂ
|name Arman =ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး<br />United Nations High Commissioner for Refugees<br />
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés {{fr icon}}
|image =File:UNHCRlogo.svg