ဝန်ကြီးဌာန နှင့် အကြီးအကဲများ စာရင်း: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

No edit summary
 
== ပြင်ပလင့်ခ်များ ==
[http://www.moi.gov.mm/?q=content/%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%9D%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA-%E1%80%92%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9A%E1%80%9D%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8 ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်ဒုဝန်ကြီးများစာရင်း]
 
==ကိုးကား==
၃၃၈

တည်းဖြတ်မှုများ