"တမ်းပလိတ်:Infobox officeholder" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၂၃၀၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်
အရေးမကြီး
တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
အရေးမကြီး
အရေးမကြီး
 
 
| abovestyle = font-size: 130%;
| above = {{brBr separated entries
| 1 = {{#if:{{{honorific prefix|{{{honorific_prefix|{{{honorific-prefix|}}}}}}}}}|<span class="honorific-prefix" style="font-size: 77%; font-weight: normal;">{{{honorific- prefix|{{{honorific_prefix|{{{honorific-prefix}}}}}}}}}</span>}}
| 2 = <span class="fn">{{#if:{{{name|}}}|{{PAGENAME{name}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}</span>
| 3 = {{#if:{{{honorific suffix|{{{honorific_suffix|{{{honorific-suffix|}}}}}}}}}|<span class="honorific-suffix" style="font-size: 77%; font-weight: normal;">{{{honorific- suffix|{{{honorific_suffix|{{{honorific-suffix}}}}}}}}}</span>}}
}}
 
| subheader = {{#ifeq:{{lc:{{{embed}}}}}|yes||{{#if:{{{native_name|}}}|<span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|}}}|lang="{{{native_name_lang}}}"}}>{{{native_name}}}</span>}}}}
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image name|}}}|size={{{width|{{{imagesize|{{{image_size|}}}}}}}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
| image3 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{smallimage|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1}}}|alt={{{alt|}}}|suppressplaceholder=yes}}
 
| caption{{#if:{{{smallimage|}}}|3|{{#if:{{{image name|}}}|2}}}} = {{{caption|}}}
 
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM2|}}} | {{{constituency_AM2}}} | {{{constituency_MP2|}}} }}
| constituency = {{{constituency2|}}}
| convocation = {{{convocation2|}}}
| country = {{{country2|}}}
| deputy = {{{deputy2|}}}
| order = {{{order2|}}}
| parliament = {{{parliament2|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup2|}}}
| predecessor = {{{predecessor2|}}}
| preceding = {{{preceding2|}}}
| successor = {{{successor2|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach2|}}}
| termlabel = {{{term_label2|{{{termlabel2|In officeတာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{#if:{{{termend2|}}}|{{{termend2}}}|{{{term_end2|}}}}}
| termstart = {{#if:{{{termstart2|}}}|{{{termstart2}}}|{{{term_start2|}}}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM|}}} | {{{constituency_AM}}} | {{{constituency_MP|}}} }}
| constituency = {{{constituency|}}}
| convocation = {{{convocation|}}}
| country = {{{country|}}}
| deputy = {{{deputy|}}}
| order = {{{order|}}}
| parliament = {{{parliament|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup|}}}
| party_election = {{{party_election|}}}
| predecessor = {{{predecessor|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach|}}}
| termlabel = {{{term_label|{{{termlabel|တာဝန်သက်တမ်း}}}}}}
| termend = {{#if: {{{termend|}}} | {{{termend}}} | {{{term_end|}}} }}
| termstart = {{#if: {{{termstart|}}} | {{{termstart}}} | {{{term_start|}}} }}
| term = {{{term|}}}
| title = {{{title|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM1|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM1|}}} | {{{constituency_AM1}}} | {{{constituency_MP1|}}} }}
| constituency = {{{constituency1|}}}
| convocation = {{{convocation1|}}}
| country = {{{country1|}}}
| deputy = {{{deputy1|}}}
| order = {{{order1|}}}
| parliament = {{{parliament1|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup1|}}}
| predecessor = {{{predecessor1|}}}
| preceding = {{{preceding1|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM2|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM2|}}} | {{{constituency_AM2}}} | {{{constituency_MP2|}}} }}
| constituency = {{{constituency2|}}}
| convocation = {{{convocation2|}}}
| country = {{{country2|}}}
| deputy = {{{deputy2|}}}
| order = {{{order2|}}}
| parliament = {{{parliament2|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup2|}}}
| predecessor = {{{predecessor2|}}}
| preceding = {{{preceding2|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM3|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM3|}}} | {{{constituency_AM3}}} | {{{constituency_MP3|}}} }}
| constituency = {{{constituency3|}}}
| convocation = {{{convocation3|}}}
| country = {{{country3|}}}
| deputy = {{{deputy3|}}}
| order = {{{order3|}}}
| parliament = {{{parliament3|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup3|}}}
| predecessor = {{{predecessor3|}}}
| preceding = {{{preceding3|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM4|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM4|}}} | {{{constituency_AM4}}} | {{{constituency_MP4|}}} }}
| constituency = {{{constituency4|}}}
| convocation = {{{convocation4|}}}
| country = {{{country4|}}}
| deputy = {{{deputy4|}}}
| order = {{{order4|}}}
| parliament = {{{parliament4|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup4|}}}
| predecessor = {{{predecessor4|}}}
| preceding = {{{preceding4|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM5|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM5|}}} | {{{constituency_AM5}}} | {{{constituency_MP5|}}} }}
| constituency = {{{constituency5|}}}
| convocation = {{{convocation5|}}}
| country = {{{country5|}}}
| deputy = {{{deputy5|}}}
| order = {{{order5|}}}
| parliament = {{{parliament5|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup5|}}}
| predecessor = {{{predecessor5|}}}
| preceding = {{{preceding5|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM6|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM6|}}} | {{{constituency_AM6}}} | {{{constituency_MP6|}}} }}
| constituency = {{{constituency6|}}}
| convocation = {{{convocation6|}}}
| country = {{{country6|}}}
| deputy = {{{deputy6|}}}
| order = {{{order6|}}}
| parliament = {{{parliament6|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup6|}}}
| predecessor = {{{predecessor6|}}}
| preceding = {{{preceding6|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM7|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM7|}}} | {{{constituency_AM7}}} | {{{constituency_MP7|}}} }}
| constituency = {{{constituency7|}}}
| convocation = {{{convocation7|}}}
| country = {{{country7|}}}
| deputy = {{{deputy7|}}}
| order = {{{order7|}}}
| parliament = {{{parliament7|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup7|}}}
| predecessor = {{{predecessor7|}}}
| preceding = {{{preceding7|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM8|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM8|}}} | {{{constituency_AM8}}} | {{{constituency_MP8|}}} }}
| constituency = {{{constituency8|}}}
| convocation = {{{convocation8|}}}
| country = {{{country8|}}}
| deputy = {{{deputy8|}}}
| order = {{{order8|}}}
| parliament = {{{parliament8|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup8|}}}
| predecessor = {{{predecessor8|}}}
| preceding = {{{preceding8|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM9|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM9|}}} | {{{constituency_AM9}}} | {{{constituency_MP9|}}} }}
| constituency = {{{constituency9|}}}
| convocation = {{{convocation9|}}}
| country = {{{country9|}}}
| deputy = {{{deputy9|}}}
| order = {{{order9|}}}
| parliament = {{{parliament9|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup9|}}}
| predecessor = {{{predecessor9|}}}
| preceding = {{{preceding9|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM10|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM10|}}} | {{{constituency_AM10}}} | {{{constituency_MP10|}}} }}
| constituency = {{{constituency10|}}}
| convocation = {{{convocation10|}}}
| country = {{{country10|}}}
| deputy = {{{deputy10|}}}
| order = {{{order10|}}}
| parliament = {{{parliament10|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup10|}}}
| predecessor = {{{predecessor10|}}}
| preceding = {{{preceding10|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM11|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM11|}}} | {{{constituency_AM11}}} | {{{constituency_MP11|}}} }}
| constituency = {{{constituency11|}}}
| convocation = {{{convocation11|}}}
| country = {{{country11|}}}
| deputy = {{{deputy11|}}}
| order = {{{order11|}}}
| parliament = {{{parliament11|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup11|}}}
| predecessor = {{{predecessor11|}}}
| preceding = {{{preceding11|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM12|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM12|}}} | {{{constituency_AM12}}} | {{{constituency_MP12|}}} }}
| constituency = {{{constituency12|}}}
| convocation = {{{convocation12|}}}
| country = {{{country12|}}}
| deputy = {{{deputy12|}}}
| order = {{{order12|}}}
| parliament = {{{parliament12|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup12|}}}
| predecessor = {{{predecessor12|}}}
| preceding = {{{preceding12|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM13|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM13|}}} | {{{constituency_AM13}}} | {{{constituency_MP13|}}} }}
| constituency = {{{constituency13|}}}
| convocation = {{{convocation13|}}}
| country = {{{country13|}}}
| deputy = {{{deputy13|}}}
| order = {{{order13|}}}
| parliament = {{{parliament13|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup13|}}}
| predecessor = {{{predecessor13|}}}
| preceding = {{{preceding13|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM14|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM14|}}} | {{{constituency_AM14}}} | {{{constituency_MP14|}}} }}
| constituency = {{{constituency14|}}}
| convocation = {{{convocation14|}}}
| country = {{{country14|}}}
| deputy = {{{deputy14|}}}
| order = {{{order14|}}}
| parliament = {{{parliament14|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup14|}}}
| predecessor = {{{predecessor14|}}}
| preceding = {{{preceding14|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM15|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM15|}}} | {{{constituency_AM15}}} | {{{constituency_MP15|}}} }}
| constituency = {{{constituency15|}}}
| convocation = {{{convocation15|}}}
| country = {{{country15|}}}
| deputy = {{{deputy15|}}}
| order = {{{order15|}}}
| parliament = {{{parliament15|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup15|}}}
| predecessor = {{{predecessor15|}}}
| preceding = {{{preceding15|}}}
| constituency_{{#if:{{{constituency_AM16|}}}|AM|MP}} = {{#if: {{{constituency_AM16|}}} | {{{constituency_AM16}}} | {{{constituency_MP16|}}} }}
| constituency = {{{constituency16|}}}
| convocation = {{{convocation16|}}}
| country = {{{country16|}}}
| deputy = {{{deputy16|}}}
| order = {{{order16|}}}
| parliament = {{{parliament16|}}}
| parliamentarygroup = {{{parliamentarygroup16|}}}
| predecessor = {{{predecessor16|}}}
| preceding = {{{preceding16|}}}
}}}}
 
| data19 = {{{module0|}}}
 
<!----------Personal data---------->
| header19header20 = {{#if:{{{pronunciation|}}}{{{birth_name|{{{birthname|}}}}}}{{{birth_date|}}}{{{birth_place|}}}{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}{{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}{{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}{{{citizenship|}}}{{{nationality|}}}{{{party|}}}{{{otherparty|}}}{{{spouse|}}}{{{partner|}}}{{{relations|}}}{{{children|}}}{{{parents|}}}{{{mother|}}}{{{father|}}}{{{relatives|}}}{{{residence|}}}{{{education|}}}{{{alma_mater|}}}{{{occupation|}}}{{{profession|}}}{{{known_for|}}}{{{cabinetsalary|}}}{{{committeesnet_worth|}}}{{{portfoliocabinet|}}}{{{religioncommittees|}}}{{{portfolio|}}}{{{awards|}}}{{{data1|}}}{{{data2|}}}{{{data3|}}}{{{data4|}}}{{{data5|}}}|ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ}}
| label20label21 = အသံထွက်
| data20data21 = {{{pronunciation|}}}
 
| label21label22 = မွေးဖွား
| data21data22 = {{br separated entries
|1 = {{#if:{{{birth_name|{{{birthname|}}}}}}|<span class="nickname">{{{birth_name|{{{birthname}}}}}}</span>}}
|2 = {{{birth_date|}}}
}}
 
| label22label23 = ကွယ်လွန်
| data22data23 = {{br separated entries|{{{death_date|}}}|{{{death_place|}}}}}
 
| label24 = ကွယ်လွန်ရသည့်&nbsp;အကြောင်းရင်း
| label23 = သင်္ဂြိုလ်ရာနေရာ
| data24 = {{{death_cause|}}}
| class23 = label
| data23 = {{br separated entries|{{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}|{{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}}}
 
| label25 = သင်္ဂြိုဟ်ရာနေရာ
| label24 = နိုင်ငံသား
| class25 = label
| data24 = {{{citizenship|}}}
| data25 = {{br separated entries|{{{resting_place|{{{restingplace|}}}}}}|{{{resting_place_coordinates|{{{restingplacecoordinates|}}}}}}}}
 
| label26 = နိုင်ငံသား
| label25 = လူမျိုး
| data25data26 = {{{nationalitycitizenship|}}}
 
| label27 = လူမျိုး
| label26 = နိုင်ငံရေးပါတီ
| data26data27 = {{#switch:{{{partynationality|}}}
 
| label28 = နိုင်ငံရေးပါတီ
| data28 = {{#switch:{{{party}}}
| [[United States Democratic Party|ဒီမိုကရက်]]
| [[Democratic Party (United States)|ဒီမိုကရက်တစ်]]
| #default = {{{party|}}} }}
 
| label27label29 = အခြား<br />နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှု
| data27data29 = {{{otherparty|}}}
 
| label30 = အရပ်အမြင့်
| data30 = {{#if:{{{height|}}}|{{infobox person/height|{{{height|}}}}}}}
 
| label31 = ကြင်ဖော်(များ)
| data31 = {{{spouse|}}}
 
| label32 = လက်တွဲဖော်
| data32 = {{{partner|}}}
 
| label33 = Relations
| data33 = {{{relations|}}}
 
| label34 = သားသမီး
| label28 = အရပ်အမြင့်
| data34 = {{{children|}}}
| data28 = {{#if:{{{height|}}}|{{infobox person/height|{{{height|}}}}}}}
 
| label35 = မိဘ
| label29 = ကြင်ဖော်
| data29data35 = {{{spouseparents|}}}
 
| label36 = မိခင်
| label30 = လက်တွဲဖော်
| data30data36 = {{{partnermother|}}}
 
| label37 = ဖခင်
| label31 = ဆွေမျိုးသားချင်း
| data31data37 = {{{relationsfather|}}}
 
| label38 = ဆွေမျိုးသားချင်း
| label32 = သားသမီး
| data32data38 = {{{childrenrelatives|}}}
 
| label39 = နေထိုင်ရာ
| label33 = မိဘ
| class39 = {{#if:{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}||label}}
| data33 = {{{parents|}}}
| data39 = {{{residence|}}}
 
| label40 = ပညာရေး
| label34 = နေထိုင်ရာ
| data40 = {{{education|}}}
| class34 = {{#if:{{{death_date|}}}{{{death_place|}}}||label}}
| data34 = {{{residence|}}}
 
| label41 = [[မိခင်ကျောင်း]]
| label35 = ပညာရေး
| data35data41 = {{{educationalma_mater|}}}
 
| label42 = အလုပ်အကိုင်
| label36 = [[မိခင်ကျောင်း]]
| data36data42 = {{{alma_materoccupation|}}}
 
| label43 = ကျွမ်းကျင်မှု
| label37 = အလုပ်အကိုင်
| data37data43 = {{{occupationprofession|}}}
 
| label44 = ကျော်ကြားမှု
| label38 = ကျွမ်းကျင်မှု
| data38data44 = {{{professionknown_for|}}}
 
| label45 = လစာ
| label40 = ကျော်ကြားမှု
| data40data45 = {{{known_forsalary|}}}
 
| label46 = Net worth
| label41 = အစိုးရအဖွဲ့
| data41data46 = {{{cabinetnet_worth|}}}
 
| label47 = အစိုးရအဖွဲ့
| label42 = ကော်မတီများ
| data42data47 = {{{committeescabinet|}}}
 
| label48 = ကော်မတီများ
| label43 = Portfolio
| data43data48 = {{{portfoliocommittees|}}}
 
| label49 = Portfolio
| label44 = ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ
| data44data49 = {{{religionportfolio|}}}
 
| label45label51 = {{#if:{{{mawards|}}}|ရရှိခဲ့သော ဆုတံဆိပ်များ|ဆုတံဆိပ်များ}}
| data45data51 = {{{awards|}}}
 
| label52 = ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ
| label46 = {{{blank1}}}
| data46data52 = {{{data1religion|}}}
 
| label47label53 = {{{blank2}}}
| data47data53 = {{{data2|}}}
 
| label48label54 = {{{blank3}}}
| data48data54 = {{{data3|}}}
 
| label49label55 = {{{blank4}}}
| data49data55 = {{{data4|}}}
 
| label50label56 = {{{blank5}}}
| data50data56 = {{{data5|}}}
 
| label51label57 = လက်မှတ်
| data51data57 = {{#if:{{{signature|}}}|[[File:{{{signature}}}|128x80px|alt={{{signature_alt|}}}|{{PAGENAME}}၏ လက်မှတ်]]}}
 
| label52label58 = ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
| data52data58 = {{{website|}}}
 
| header53header59 = {{#if:{{{allegiance|}}}{{{branch|}}}{{{serviceyears|}}}{{{rank|}}}{{{unit|}}}{{{commands|}}}{{{battles|}}}{{{military_blank1|}}}|စစ်မှုထမ်းခြင်း}}
 
| label54label60 = နာမည်ပြောင်
| data54data60 = {{{nickname|}}}
 
| label55label61 = သစ္စာခံနိုင်ငံ
| data55data61 = {{{allegiance|}}}
 
| label56label62 = တပ်/တပ်ဖွဲ့ခွဲ
| data56data62 = {{{branch|}}}
 
| label57label63 = အမှုထမ်းကာလ
| data57data63 = {{{serviceyears|}}}
 
| label58label64 = ရာထူး
| data58data64 = {{{rank|}}}
 
| label59label65 = တပ်
| data59data65 = {{{unit|}}}
 
| label60label66 = Commands
| data60data66 = {{{commands|}}}
 
| label61label67 = တိုက်ပွဲ/စစ်ပွဲများ
| data61data67 = {{{battles|}}}
 
| label62label68 = {{#if:{{{awards|}}}|စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ဆုတံဆိပ်များ|ဆုတံဆိပ်များ}}
| data62data68 = {{{mawards|}}}
 
| label63label69 = {{{military_blank1}}}
| data63data69 = {{{military_data1|}}}
 
| label64label70 = {{{military_blank2}}}
| data64data70 = {{{military_data2|}}}
 
| label65label71 = {{{military_blank3}}}
| data65data71 = {{{military_data3|}}}
 
| label66label72 = {{{military_blank4}}}
| data66data72 = {{{military_data4|}}}
 
| label67label73 = {{{military_blank5}}}
| data67data73 = {{{military_data5|}}}
 
| data68data74 = {{{module|}}}
| data69data75 = {{{module2|}}}
| data70data76 = {{{module3|}}}
| data71data77 = {{{module4|}}}
| data72data78 = {{{module5|}}}
| data81data79 = {{{footnotes|}}}
| belowstyle = border-top: 1px solid right; font-size: 90%
| below = {{#if:{{{date|}}}| As of {{{date}}}{{#if:{{{year|}}}|, {{{year}}}}}{{#if:{{{source|}}}|<br />ရင်းမြစ်: [{{{source}}}]}} }}