လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖောင်ဒေးရှင်း: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-ုု +ု, -ူူ +ူ)
အရေးမကြီးNo edit summary
အရေးမကြီး (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-ုု +ု, -ူူ +ူ))
မိသားစုများ၊ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးအမြတ်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မဟုတ်သည့် အုပ်စုများသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖောင်ဒေးရှင်းများ အတွင်း တွင် ရန်ပုံငွေများကို ထူထောင်ထားပြီး နွမ်းပါးသူများကို လှူဒါန်းရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် အသုံးပြုရန် ထိုရန်ပုံငွေများ အတွင်းသို့ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးစုံကို ထည့်ဝင်နိုင်ကြ သည်။ ထို့နောက်တွင် ထိုရန်ပုံငွေများကို ထူထောင်ထားသော လူများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း များသည် အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် အကျိုးအမြတ်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း မဟုတ်သည့် အုပ်စုများနှင့် ကျောင်းများသို့ ရန်ပုံငွေ အမည်ဖြင့် သို့မဟုတ် အမည် ဖော်ပြခြင်း မပြုဘဲ အ ထောက်အပံ့များကို ဖြန့်ဝေပေးရန် ထောက်ခံ အကြံပြုနိုင်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် အလှူရှင်သည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများအတွင်းသို့ လက်ဆောင်များ ထည့်သွင်းသည့် နှစ်တွင် ငဲ့ညှာသောဖြတ်တောက်ခြင်းကို လက်ခံရရှိသော်လည်း လူမှုအဖွဲ့အစည်း လက်ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော တိုင်းပြည် တိုင်းသည် အလှူရှင်များ အတွက် ထိုကဲ့သို့သော မက်လုံးများကို မပေးပါ။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖောင် ဒေးရှင်းများသည်တိုး၍ လည်ပတ်စေခြင်းများ ကို ၎င်းတို့၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အတွင်းတွင် နောက် ထပ် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
 
လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖောင်ဒေးရှင်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အလှူရှင်များ၏ ထုံးစံဖြစ်သည့် ရင်းနှီး မြှုုပ်နှံမှုမြှုပ်နှံမှု ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ခြင်းတစ်ရပ် နှင့်အတူ စုပေါင်းထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထား သည်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖောင်ဒေးရှင်းများတွင် ထူထောင်ထားသော ရန်ပုံငွေများသည် ပဒေသာပင် စိုက်ထူမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်သော ရန်ပုံငွေများဖြစ်နိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ - ရန်ပုံ ငွေ၏စကားစုကို ၎င်း၏ အလုံးစုံအတွင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်) သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် ပဒေသာ ပင် စိုက်ထူထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး စကားစုကို အသုံးပြုခြင်း မရှိသရွေ့ ပိုင်ဆိုင်မှု များအပေါ်တွင် ရရှိ သော အတိုး နှင့်/သို့မဟုတ် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထောက်ပံ့သော ပမာဏ ဆီသို့ ဖြန့်ဝေမှုများ ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ စကားစုများသည် မည်သည့်အခါမျှ အသုံးပြုခြင်း မခံရနိုင်သောကြောင့် ငွေ ပဒေသာပင်များသည် ရာသက်ပန် တည်ရှိနေသည်။
 
# တာဆာ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖောင်ဒေးရှင်း - ဒေါ်လာ ၃,၇၄၀,၂၄၁,၁၅၁
# ကလီဗီလန်း(ဒ်) ဖောင်ဒေးရှင်း - ဒေါ်လာ ၂,၁၈၃,၉၁၃,၁၉၀
# နယူးယော့(ခ်) လူူမှုအဖွဲ့အစည်းလူမှုအဖွဲ့အစည်း အုပ်ထိန်းသူအဖွဲ့ - ဒေါ်လာ ၂,၁၃၅,၆၉၁,၀၂၃
# ဆီလီကွန် တောင်ကြား လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖောင်ဒေးရှင်း - ဒေါ်လာ ၁,၉၄၃,၈၈၅,၈၉၄
# ချီကာဂို လူမှုအဖွဲ့အစည်း အုပ်ထိန်းသူအဖွဲ့ - ဒေါ်လာ ၁,၈၄၁,၆၈၄,၈၀၃
၅၀၆၂၁

တည်းဖြတ်မှုများ