ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

"အာရှထိပ်တန်း တ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်
("အာရှထိပ်တန်း တ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
(ကွဲပြားမှု မရှိ)
၁၆၃၄

တည်းဖြတ်မှုများ