"ကွန်ပျူတာကွန်ယက် နည်းပညာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ