"အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kb47298" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kb47298 စာမျက်နှာကို အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:1997kB-alt သို့ Litlokက ရွှေ့ခဲ့သည်: အသုံးပြုသူ "Kb47298" ကို "1997kB-alt" သို့ အမည်ပြောင်းလဲစဉ် စာမျက်နှာအား အလိုအလျောက် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း
(အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kb47298 စာမျက်နှာကို အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:1997kB-alt သို့ Litlokက ရွှေ့ခဲ့သည်: အသုံးပြုသူ "Kb47298" ကို "1997kB-alt" သို့ အမည်ပြောင်းလဲစဉ် စာမျက်နှာအား အလိုအလျောက် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း)
စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
 
(ကွဲပြားမှု မရှိ)
၁၂

တည်းဖြတ်မှုများ