"မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

သတ္ပံု
(ဤဦးစီးဌာန၏စာအုပ္စာေပျပဳစုထုတ္ေဝမႈအေျခအေန)
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
 
(သတ္ပံု)
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
ျမန္မာအဘိဓာန္။တိုင္းရင္းသားစကားဆိုင္ရာအဘိဓာန္မ်ား။သဒၵါ။စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း။အဂၤလိတ္-ျမန္မာ။ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္မ်ား။ဆိုရိုးစကား။စကားပံု။ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား။အနုပညာရွင္မ်ား၏ကိုယ္ပိုင္အအည္အဘိဓန္။စကားပရိယာယ္က်မ္းတို့ကိုျပဳစုခဲ့သည္။ေခတ္ေပါ္ေဝါဟာရအဘိဓာန္
ေရးသားေနသည္။
ယခုညြွန္ျကားေရးမွူးခ်ဳပ္မာေဒါက္တာေဖျမင့္ျဖစ္၏။ဤဦးစိီးဌာနသည္နိုင္ငံေတာ္အတြက္စာအုပ္စာေပမ်ားစထုတ္ဝျခင္း
ယခုညြွန္ျကားေရးမွူးခ်ဳပ္မာေဒါက္တာေဖျမင့္ျဖစ္၏။ဤဦးစိီးဌာနသည္နိုင္ငံေတာ္အတြက္စာအုပ္စာေပမ်ားစထုတ္ေဝျ
ျဖင့္ျမန္မာ့စာေပအဆင့္အတန္း
ျခင္းျဖင့္ျမန္မာ့စာေပအဆင့္အတန္း
အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ဗိသုကာသ
ဖြယ္မြမ္းမံျခယ္သေနေလေတာ့သတည္း။
၃၇

တည်းဖြတ်မှုများ