"ဆွေးနွေးချက်:သုဝဏ္ဏဘူမိ(သထုံ)မင်းဆက်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
Khun lathar - 'ငုိေအာင်လုပ်တာနှစ်တစ်ေထာင်ြပည့်လာြပီ' ၏ သုံးသပ်ချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးနေသည်
(ငုိေအာင်လုပ်တာနှစ်တစ်ေထာင်ြပည့်လာြပီ)
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
 
အရေးမကြီး (Khun lathar - 'ငုိေအာင်လုပ်တာနှစ်တစ်ေထာင်ြပည့်လာြပီ' ၏ သုံးသပ်ချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးနေသည်)
 
သထုံဘုရင်မနူဟာေကျာက်စာအဓိပ်ပါယ်နဲ့ေဖာ်ြပချက် {{unsigned2|07:29, 22 April 2020|Khun lathar}}
၄၀၇၂၆

တည်းဖြတ်မှုများ