"ဆွေးနွေးချက်:ပအိုဝ်းလူမျိုး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
Khun lathar - 'ြမန်မာ့မာ့သမုိင်းရဲ့အခန်းေတာ်ေတာ်များများ ဟာစဥ်းစားစရာအြဖစ်ရှိေမတယ်' ၏ သုံးသပ်ချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးနေသည်
(ြမန်မာ့မာ့သမုိင်းရဲ့အခန်းေတာ်ေတာ်များများ ဟာစဥ်းစားစရာအြဖစ်ရှိေမတယ်)
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
 
အရေးမကြီး (Khun lathar - 'ြမန်မာ့မာ့သမုိင်းရဲ့အခန်းေတာ်ေတာ်များများ ဟာစဥ်းစားစရာအြဖစ်ရှိေမတယ်' ၏ သုံးသပ်ချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပေးနေသည်)
ပျူလူမျိုးနဲ့ပအုိဝ်းလူမျိုးသမုိင်းကုိတွဲစပ်နုိင်ဖုိ့ {{unsigned2|07:36, 22 April 2020|Khun lathar}}
၄၀၇၂၆

တည်းဖြတ်မှုများ