"ဂွေးကုန်းရွာ၊ တံတားဦးမြို့နယ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
ဂွေးကုန်းဒေသိယစကားလုံးစစ်စစ်များမှာ
 
သတိရတယ် - ဇဒိရဓျာယ်(Zadī rå dral)
 
ဘယ်သူလဲ- ဘဇူလဲ ( Bàzú lal)
သား- လူလေး
 
ကျောင်း-က္လောင်း(ကလောင်း)
သား- လူလေး(Lûlē)
 
ကျောင်း-က္လောင်း(ကလောင်း)( Kãlûō)
 
တုတ်ချောင်း- ဒုတ်ခ္လောင်း(ဒုတ်ခလောင်း)
( Düõkalô)
လွမ်းတယ် - လွန်းဆာမ
 
ဘုန်းကြီး - ဖုမ်းညီး
လွမ်းတယ် - လွန်းဆာမ( Luñhsàmå)
ပျော့တယ် -ဗြော့စိ
 
ရယ်စရာပြော - အရွှတ်အရှော်ပြော
ဘုန်းကြီး - ဖုမ်းညီး( hpuñ nyī)
ကိစ္စမရှိဘူး- ကိစ္စနမရှိ
 
အမေ- မိဂင်
 
ယခု - အဂု
ပျော့တယ် -ဗြော့စိ (?)
မနက်ဖြန်- နက်ဖန်ဂါ
 
သန်းဘက်ခါ- ဇဘက်ဂါ
 
တကယ်လား- အဟုတ်လား
ရယ်စရာပြော - အရွှတ်အရှော်ပြော(?)
 
ကိစ္စမရှိဘူး- ကိစ္စနမရှိ(keîsama hì)
 
အမေ- မိဂင်(Mïgin)
 
ယခု - အဂု( Ah gu)
 
မနက်ဖြန်- နက်ဖန်ဂါ( Natpangå)
 
သန်းဘက်ခါ- ဇဘက်ဂါ(jabatgå)
 
တကယ်လား- အဟုတ်လား(ahotelà)
 
===လူဦးရေနှင့်အိမ်ခြေ===
၆၆

တည်းဖြတ်မှုများ