"ဘရာစေးလေးယားမြို့" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၁၂၆ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
ရင်းမြစ် 9 ခုကို ကယ်ဆယ်ပြီး 0 ခုကို လင့်ခ်သေအဖြစ် စာတွဲပြီးပါပြီ) #IABot (v2.0.7
(ရင်းမြစ် 9 ခုကို ကယ်ဆယ်ပြီး 0 ခုကို လင့်ခ်သေအဖြစ် စာတွဲပြီးပါပြီ) #IABot (v2.0.7)
 
|year humidity = 67.6
 
|source 1 = Brazilian National Institute of Meteorology (INMET).<ref name="AverageLowC_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Minima_NCB_1961-1990.xls |title=Temperatura Mínima (°C) |date=1961–1990 |language=Portuguese |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6PKdd66Tq?url=http%3A%2F%2Fwww://www.inmet.gov.br%2Fwebcdp%2Fclimatologia%2Fnormais%2Fimagens%2Fnormais%2Fplanilhas%2FTemperatura/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Minima_NCB_1961-1990.xls |archivedate=5 May 4, 2014 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref name="AverageHighC_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Maxima_NCB_1961-1990.xls |title=Temperatura Máxima (°C) |date=1961–1990 |language=Portuguese |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6PKdYeRxQ?url=http%3A%2F%2Fwww://www.inmet.gov.br%2Fwebcdp%2Fclimatologia%2Fnormais%2Fimagens%2Fnormais%2Fplanilhas%2FTemperatura/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Maxima_NCB_1961-1990.xls |archivedate=5 May 4, 2014 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref name="DailyMeanC_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Media-Compensada_NCB_1961-1990.xls |title=Temperatura Média Compensada (°C) |date=1961–1990 |language=Portuguese |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6PKdMcCAX?url=http%3A%2F%2Fwww://www.inmet.gov.br%2Fwebcdp%2Fclimatologia%2Fnormais%2Fimagens%2Fnormais%2Fplanilhas%2FTemperatura/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Media-Compensada_NCB_1961-1990.xls |archivedate=5 May 4, 2014 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref name="Rainfall_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Precipitacao-Acumulada_NCB_1961-1990.xls |title=Precipitação Acumulada Mensal e Anual (mm) |date=1961–1990 |language=Portuguese |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6PKd8wWgW?url=http%3A%2F%2Fwww://www.inmet.gov.br%2Fwebcdp%2Fclimatologia%2Fnormais%2Fimagens%2Fnormais%2Fplanilhas%2FPrecipitacao/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Precipitacao-Acumulada_NCB_1961-1990.xls |archivedate=5 May 4, 2014 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref name="RainyDays_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Numero-Dias-Precipitacao-Maior-ou-Igual-1mm_NCB_1961-1990.xls |title=Número de Dias com Precipitação Maior ou Igual a 1 mm (dias) |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6PKYY8S3U?url=http%3A%2F%2Fwww://www.inmet.gov.br%2Fwebcdp%2Fclimatologia%2Fnormais%2Fimagens%2Fnormais%2Fplanilhas%2FNumero/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Numero-Dias-Precipitacao-Maior-ou-Igual-1mm_NCB_1961-1990.xls |archivedate=5 May 4, 2014 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref name="Sunshine_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Insolacao-Total_NCB_1961-1990.xls |title=Insolação Total (horas) |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6PKYdNl7l?url=http%3A%2F%2Fwww://www.inmet.gov.br%2Fwebcdp%2Fclimatologia%2Fnormais%2Fimagens%2Fnormais%2Fplanilhas%2FInsolacao/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Insolacao-Total_NCB_1961-1990.xls |archivedate=5 May 4, 2014 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref name="Humidity_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Umidade-Relativa-Mensal-Media-Compensada_NCB_1961-1990.xls |title=Umidade Relativa do Ar Média Compensada (%) |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6PKaRSv98?url=http%3A%2F%2Fwww://www.inmet.gov.br%2Fwebcdp%2Fclimatologia%2Fnormais%2Fimagens%2Fnormais%2Fplanilhas%2FUmidade/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Umidade-Relativa-Mensal-Media-Compensada_NCB_1961-1990.xls |archivedate=5 May 4, 2014 |deadurl=yes |df= }}</ref><ref name="RecordHighC_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Maxima-Absoluta-NCB_1961-1990.xls |title=Temperatura Máxima Absoluta (ºC) |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology (Inmet) |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6QUu97DkP?url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Maxima-Absoluta-NCB_1961-1990.xls |archivedate=June 21, June 2014 }}</ref><ref name="RecordLowC_INMET">{{cite web |url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Minima-Absoluta-NCB_1961-1990.xls |title=Temperatura Mínima Absoluta (ºC) |publisher=Brazilian National Institute of Meteorology (Inmet) |accessdate=August 19, 2014 |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6QUuBvIoo?url=http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normais/planilhas/Temperatura-Minima-Absoluta-NCB_1961-1990.xls |archivedate=June 21, June 2014 }}</ref>
}}
 
၇၆၈၅

တည်းဖြတ်မှုများ