"မြိုလူမျိုး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၇၂ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
အရေးမကြီး
[[ဖိုင်:မြိုလူမျိုးတို၏ဖသားစုဓလေ့.jpg|thumb|မြိုလူမျိုးတို့၏ဖသားစုမှ စရေတွက်သော အချက်ပြဇယား]]
၄င်းတို့မှာ -
၁။(၁) ဝါးကုန် ( Wakun )
၂။(၂) ကွက်စိန် ( Korqsien )
၃။ (၃)ခဘော်စိန် ( Khboeshin )
၄။(၄) ဒေရာဆိန (Dronshing)
၅။(၅) လေတု (Lietau)
၆။(၆) လေတက် (Lietaug),
၇။ (၇)မတိုင်မအေ (Mteinmauei)
၈။(၈) ကြိမ် (Kring),
၉။(၉) ခဘွေနက် ( Khboinau)
၁၀။(၁၀) ခအေ့နက် (X'eignau)
၁၁။(၁၁) ပတ်ဆင်နက် (Peshan-nau)
၁၂။(၁၂) တာတိန်း (Tating)
၁၃။(၁၃) လက်လောင်စစီ (Laoonsxi)
၁၄။(၁၄) ယက်စိန် (Jausin)
၁၅။(၁၅) ခုနွယ် (Khuqnoi)
၁၆။(၁၆) ခေါ်ဘွေနက် (Khunqboinau)
၁၇။(၁၇) ဒီစာ (Disa)
၁၈။(၁၈) ပလော်နက် (plawnau)
၁၉။(၁၉) တာတောင် (Tauton)
၂၀။(၂၀) မေ့တော်နက် (Meiqtawnau)
၂၁။(၂၁) ခပ်တူ (Xeqtu)
၂၂။(၂၂) မခွီပီ (Mxuiqpi)
၂၃။(၂၃) လပိုင်နက် (Lpy-nau)
၂၄။(၂၄) မတိုနက် (Mty-nau)
၂၅။(၂၅) ခတွေနက် (khtoig nau)
၂၆။(၂၆) ဝါဒိန်နက် (Wading- nau)
၂၇။(၂၇) ဒိန်နက် (Ding nau)
၂၈။(၂၈) လခက်နက် (Laxau nau)
၂၉။(၂၉) ပေါဆိန်နက် (Poshing nau)
၃၀။(၃၀) စတူ (Stu)
၃၁။(၃၁) မေအး (Mau-ei)
၃၂။(၃၂) လင့် (Lang)
၃၃။(၃၃) ဆက်ကောက်နက် (Shkawnau)
၃၄။(၃၄) လာထွက် (Lathoeq)
၃၅။(၃၅) ခါလိုင်း (Xalien)
၃၆။ (၃၆)လွတ်စွတ်နက် (Loeqsoe nau)
၃၇။(၃၇) ဘွတ်ဆိန်း (Boeqshinq )
၃၈။(၃၈) ဆင်ဘွေ (Shanboi)
၃၉။(၃၉) အင်ဘွေစခွီ (Anb-bisxui)
၄၀။ (၄၀)အောင်သာ (Onta)
၄၁။(၄၁) လုံးတက် (Luntau)
၄၂။(၄၂) ကဆင် (KShanq)
၄၃။(၄၃) ဆေ့နက် (Shien-nau)
၄၄။(၄၄) လီခိုင် (Likhy)
၄၅။(၄၅) အိုလား (Uh-lan)
၄၆။(၄၆) မေ့နက် (Meignau)
၄၇။(၄၇) သတော့နက် (Tadaw nau)
၄၈။(၄၈) ခါတက် (Xautau)
၄၉။(၄၉) လူဒီးနာ ( Ludiq nau)
၅၀။(၅၀) ထလာ (Thlaq)
၅၁။(၅၁) ပဆိန့် (Pshinq)
၅၂။(၅၂) တာဦးနက် (Ta' uq-nau)
၅၃။(၅၃) စင်မာ (Sawma)
၅၄။(၅၄) ခူးတူ (Khutu)
၅၅။(၅၅) ကလပ် (Kle)
၅၆။(၅၆) မိနက် (Miquau)
၅၇။(၅၇) ထရိုနက် (Thro-nau)
၅၈။(၅၈) ထာခွီးနက် (Thaxuiqnau)
၅၉။(၅၉) ကနီဆိုင်း (Kniqshie)
၆၀။(၆၀) ကြာဆိန် (Krashiwng)
၆၁။(၆၁) ယူလနက် (Juloe nau)
၆၂။(၆၂) လတူ (Latu)
၆၃။(၆၃) နာလော်စခွီ (Nalawsxui)
၆၄။(၆၄) ခေနက် (Xie-nau)
၆၅။(၆၅) ရက်ဆိန်နက် (Rashing nau)
၆၆။(၆၆) ကတေ့နက် (Kteiq nau)
တို့ဖြစ်ပါသည်။
 
၂၆၃

တည်းဖြတ်မှုများ