"စိုးလွင် (မန္တလေး) ဒေါက်တာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

"ဓမ္မလမ်းဝိပဿနာ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်
("ဓမ္မလမ်းဝိပဿနာ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
(ကွဲပြားမှု မရှိ)
၁၉၂၉

တည်းဖြတ်မှုများ